Anvisningar

Nu kan du använda alla Helens elektroniska tjänster med samma användarkoder. I anvisningarna får du veta hur du hämtar dina övriga avtal med Helen till tjänsten och hur du ger och tar bort behörigheter.

ANVISNINGARNA INNEHÅLLER FÖLJANDE FUNKTIONER

  1. Hämta övriga avtal med Helen till tjänsten
  2. Ge en annan person behörighet till en kundrelation
  3. Ta bort behörigheten till en kundrelation

BÖRJA SÅ HÄR

Gå till den sida där du kan se och ändra uppgifterna om din kundrelation.

GÅ TILL ÄNDRING AV DINA UPPGIFTER

1. HÄMTA ÖVRIGA AVTAL MED HELEN TILL TJÄNSTEN

Om du tecknar ett nytt el- och/eller fjärrvärmeavtal med Helen t.ex. för en ny fastighet som du köpt, kan du uppdatera uppgifterna om de nya avtalen i tjänsten på följande sätt.

Gå till fliken ’Behörigheter´.

 

Välj ’Privatkunder´ i menyn och klicka på ’Uppdatera behörigheter´.

 

Kontrollera att ’Personbeteckning’ är korrekt. Klicka på ’Nästa’ och följ det styrda arbetsförloppet.

Välj till sist ’Gå till val av tjänst’.

2. GE EN ANNAN PERSON BEHÖRIGHET TILL EN KUNDRELATION

Du kan ge en annan person rätt att se uppgifterna som gäller din kundrelation även om han eller hon inte har ett giltigt avtal med Helen (t.ex. sambo/make).

Välj ’Underhållsgränssnitt’.

 

Välj den kundrelation till vilken du vill ge behörighet.

 

Gå till fliken ’Behörigheter’.

 

Välj ’Användare (elkundsrelation)’.

 

Välj ’Anropa användaren till behörigheten’ i rullgardinsmenyn.

 

Fas 1, Kontaktuppgifter: Skriv in e-postadressen till den person du bjuder in och klicka på ’Nästa’.

Fas 2, Användaruppgifter: Skriv in förnamnet och efternamnet på den person du bjuder in och klicka på ’Nästa’. Om e-postadressen redan är i bruk, det vill säga om personen redan är registrerad för tjänsten, föreslår systemet automatiskt personens namn.

Fas 3, Anropsmeddelande: Skriv ett följemeddelande (obligatoriskt) och klicka på ’Nästa’.

Fas 4: Bekräftelse: Kontrollera uppgifterna i inbjudan till behörighet. Om de är rätt, klicka på ’Godkänn’.

Inbjudan till behörighet har sänts. Gå till e-tjänsterna genom att klicka på ’Gå till val av tjänst’.

Personen som bjuds in får en inbjudan till sin e-post. Om personen inte ännu är registrerad som användare av Helens elektroniska tjänster, bör han eller hon göra det på adressen www.helen.fi/sv/loggain inom 7 dygn efter mottagandet av e-postmeddelandet.

Om personen redan är registrerad bör han eller hon logga in på Helens elektroniska tjänster på adressen www.helen.fi/sv/loggain och godkänna inbjudan till behörighet i tjänsten genom att klicka på inbjudan under ’Behandla’ och därefter på ’Godkänn’.

3. TA BORT BEHÖRIGHETEN TILL EN KUNDRELATION

Om du har gett en annan person (t.ex. sambo/make) behörighet till uppgifterna i din kundrelation, kan du också ta bort behörigheten när du vill.

Välj ’Underhållsgränssnitt’.

 

Välj den kundrelation från vilken du vill ta bort behörigheten.

 

Välj konsumentkunder.

Gå till fliken ’Användare’ och välj den användare från vilken du vill ta bort behörigheten.


Välj ’Ta bort behörigheter från användarna’ i rullgardinsmenyn.

 

Fas 1, Val av roller: Välj den roll du vill ta bort och klicka på ’Nästa’.

Fas 2, Bekräftelse: Kontrollera uppgifterna och klicka på ’Godkänn’.

 

Behörigheten har tagits bort. Gå till e-tjänsterna genom att klicka på ’Gå till val av tjänst’.