Registreringsanvisningar

Så här registrerar du dig för tjänsten

Registrera dig för våra elektroniska tjänster genom att välja Registrera nu.

Välj Registrering som konsumentkund.

 

1. Identifiera dig

Bankidentifiering: Välj på listan Mobil Id eller den bank med vars koder du vill identifiera dig

Vanliga frågor om identifiering

I våra tjänster finns sekretessbelagda uppgifter om våra kunder och därför vill vi försäkra oss om att uppgifterna är i tryggt förvar och att tjänsten är pålitlig. Du behöver bankkoder bara den första gången. Efter registreringen loggar du in på tjänsterna med e-postadress och lösenord.

Om du inte hittar din egen bank på registreringssidan, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 09 617 8080 så sköter vi registreringen för din räkning.

När inloggningen misslyckas är orsaken oftast att våra avtalsuppgifter om dig är bristfälliga – till exempel saknas din personbeteckning och då kan vi inte identifiera kundrelationen. Om du råkar ut för det här, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 09 617 8080.

Om det inte lyckas att ansluta fjärrvärmeuppgifterna till de elektroniska tjänsterna är dina avtalsuppgifter bristfälliga. Kontakta fjärrvärmerådgivningen på numret 09 617 8013 (kl. 8.30–16.00), så lägger vi till de uppgifter som saknas.

2. Kontrollera dina uppgifter och skapa ett Helen-användarkonto

Vanliga frågor om lösenordet

  • minst 10 tecken
  • minst en siffra
  • minst en stor bokstav
  • minst en liten bokstav
  • lösenordet får inte innehålla tre tecken i följd från användarens namn eller e-postadress.

3. Registreringen är färdig

Dela: