Registreringsanvisningar

Så här registrerar du dig för tjänsten

Registrera dig för våra elektroniska tjänster genom att välja Registrera nu.

Välj Registrering som konsumentkund.

1. Identifiera dig

Fas 1, Bankidentifiering: Välj på listan den bank med vars koder du vill identifiera dig.

Vanliga frågor om identifiering

I våra tjänster finns sekretessbelagda uppgifter om våra kunder och därför vill vi försäkra oss om att uppgifterna är i tryggt förvar och att tjänsten är pålitlig. Du behöver bankkoder bara den första gången. Efter registreringen loggar du in på tjänsterna med e-postadress och lösenord.

Om du inte hittar din egen bank på registreringssidan, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 09 617 8080 så sköter vi registreringen för din räkning.

När inloggningen misslyckas är orsaken oftast att våra avtalsuppgifter om dig är bristfälliga – till exempel saknas din personbeteckning och då kan vi inte identifiera kundrelationen. Om du råkar ut för det här, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 09 617 8080.

Om det inte lyckas att ansluta fjärrvärmeuppgifterna till de elektroniska tjänsterna är dina avtalsuppgifter bristfälliga. Kontakta fjärrvärmerådgivningen på numret 09 617 8013 (kl. 8.30–16.00), så lägger vi till de uppgifter som saknas.

2. Kontrollera dina uppgifter

Fas 2, Användaruppgifter 1/2: Kontrollera din personbeteckning och välj ’Följande’.

Fas 3, Användaruppgifter 2/2: Dina förifyllda uppgifter hämtas från Helens kunddatasystem och du kan ändra dem vid behov. Fälten märkta med asterisk (*) måste fyllas i. I fortsättningen fungerar din e-postadress som användarnamn.

Observera att förändringar som görs i samband med registreringen enbart gäller de elektroniska tjänsterna. Gör de egentliga förändringarna i dina kontaktuppgifter genom att skicka ett meddelande till kundtjänsten eller ringa numret 09 617 8080.

Fas 4, Bekräftelse: Kontrollera uppgifterna och välj ’Godkänn’.

Vanliga frågor om lösenordet

  • minst 10 tecken
  • minst en siffra
  • minst en stor bokstav
  • minst en liten bokstav
  • lösenordet får inte innehålla tre tecken i följd från användarens namn eller e-postadress.

3. Registreringen är slutförd

Välkommen att använda de elektroniska tjänsterna.

Du får ett meddelande om att registreringen godkänts till den e-postadress du meddelat.

Gå till sidan för tjänster genom att välja ’Gå till val av tjänst’.

Dela: