Marknadsprisel - hur priset bestäms

I produkten Marknadsprisel bestäms energipriset månatligen på basis av noteringarna på elbörsen Nasdaq OMX enligt den princip som beskrivs på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko.

Det månatliga energipriset meddelas på sidan www.helen.fi/markkinahintasahko senast den 15 månaden innan.

Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april − 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal. 

 

Exempel på hur priset bestäms

Börsnoteringsperiod under vilken priset bildas Tidpunkt då priset meddelas Tid då priset gäller
15.4 - 14.5 15.5 juni
15.5 - 14.6 15.6 juli
15.6 - 14.7 15.7 augusti

 

Priser 2023

Månad, då priset är i kraft Pris (marginal och moms ingår) Marginalens andel av priset
Maj 8,64 c/kWh 1,95 c/kWh
April 11,34* c/kWh 2,65* c/kWh
Mars 13,03* c/kWh 2,65* c/kWh
Februari 31,58* c/kWh 2,65* c/kWh
Januari 46,81* c/kWh 2,65* c/kWh

 * Moms 10 %

 

Priser 2022

Månad, då priset är i kraft Pris (marginal och moms ingår) Marginalens andel av priset
December 35,10* c/kWh 2,65* c/kWh
November 39,98 c/kWh 0,56 c/kWh
Oktober 38,65 c/kWh 0,56 c/kWh
September 32,35 c/kWh 0,56 c/kWh
Augusti 25,82 c/kWh 0,56 c/kWh
Juli 11,58 c/kWh 0,56 c/kWh
Juni 9,36 c/kWh 0,56 c/kWh
Maj 12,01 c/kWh 0,56 c/kWh
April 15,46 c/kWh 0,56 c/kWh
Mars 11,70 c/kWh 0,56 c/kWh
Februari 22,58 c/kWh 0,56 c/kWh
Januari 16,00 c/kWh 0,56 c/kWh

 * Moms 10 %

 

Priser 2021

Månad, då priset är i kraft Pris (marginal 0,56 c/kWh och moms ingår)
December 10,51 c/kWh
November 11,28 c/kWh
Oktober 10,19 c/kWh
September 9,44 c/kWh
Augusti 7,68 c/kWh
Juli 6,58 c/kWh
Juni 6,21 c/kWh
Maj 5,96 c/kWh
April 5,61 c/kWh
Mars 6,13 c/kWh
Februari 6,36 c/kWh
Januari 5,68 c/kWh