Våra experter står till din tjänst

Vi betjänar våra kunder i ärenden som rör avtal och fakturering och erbjuder bland annat råd om energianvändning samt en tjänst där du kan se uppgifter om din energiförbrukning.

Ta kontakt

Behöver du hjälp med faktuering eller kan vi kanske ge några tips om energiförbrukning? Här hittar du oss.

Läs mer

För mer information


Vanliga frågor

Hitta svaret på din fråga bland frågor och svar.

Energirådgivning för kunder

Vi erbjuder energirådgivning för bostäder, husbolag, byggare och hus renoverare. Hitta också information om de nya energi förlösningar.

Läs mer

För mer information


Klimatavtrycket från din egen förbrukning

Klimatavtrycket berättar hur mycket växthusgasutsläpp som uppstår till exempel när du kör bil, badar bastu eller äter ost.


Förbrukningskartläggning

Vid förbrukningskartläggningen lär vi dig känna igen saker som höjer hemmets energiräkning.


Råd om köp och användning av apparater

Vi ger dig råd om köp av energieffektiva apparater och fastighetsteknik till hemmet och om klok användning av dem.


Rådgivning om fastighetstekniken i hemmet


Gruppbesök för skolelever

Kom och hälsa på oss!


Energitorget

Energitorget berättar om energi på ett enkelt och åskådligt sätt.

Faktuering

Här hittar du informationen om faktuering.

Läs mer

För mer information


E-Faktura


Kontonummer


Så läser du fakturan


Framflyttning av förfallodagen


Inkasso


Energifinansiering


Direktbetalning


Mobilepay-fakturering

Aktuella artiklar

Du är välkommen att läsa den nyaste kundtidning och olika artiklar. Hitta också informationen om byggarbetsplatser.

Sök artiklar

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Avbrott och byggarbetsplatser

På Helen utvecklar vi fjärrvärme- och fjärrkylenätet fortlöpande.