Fakturering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. På det viset kan vi fakturera enligt förbrukning. Fjärrvärmefakturingen basserar sig på den uppskattade energiförbrukningen och en fast vattenflödesavgift.

Fakturering av el

Vi mäter din förbrukning med en fjärravläst elmätare en gång i timmen. På fakturan och fakturaspecifikationen ser du förbrukningen under hela faktureringsperioden. Fakturabeloppet varierar med den faktiska elförbrukningen. Om du inte ännu har fjärravläsning fakturerar vi fortsättningsvis i jämna rater. Du kan också beställa avläsningsfakturering.

För fjärravlästa förbrukningsplatser tillämpas avläsningsfakturering. Då betalar du för elen enbart på basis av din faktiska förbrukning. 

Fakturering av fjärrvärme

Vi fakturerar våra fjärrvärmekunder en gång i månaden. Faktureringen baserar sig på den beräknade energiförbrukningen och en fast vattenflödesavgift. I fakturan för varje jämn månad ingår också en utjämningsandel för de föregående månaderna. Utjämningsandelen baserar sig på mätarställningen.

Flödesavgiften bestäms enligt det avtalade vattenflödet som påverkas av fastighetens behov av uppvärmningseffekt och av värmedistributionssättet. Flödesavgiften är fast.

Energiavgiftens storlek bestäms enligt bränslepriserna och partiprisindex, och avgiftens storlek justeras varje månad. Sommartid är energiavgiften hälften mindre än vintertid. Prisperioderna för fjärrvärmeenergi är 1.1-29.2 (vinterperiod), 1.3.-30.4 (vårperiod) 1.5.-31.10 (sommarperiod) och 1.11.-31.12 (höstperiod). Du kan kontrollera energipriset i prislistan.