Goda erfarenheter av e-faktura

Våra kunder har mycket goda erfarenheter inom e-faktura.

Juha Nieminen har redan länge haft e-faktura

När och varför har du gått över till e-faktura?

Jag var en av de första som började använda e-faktura. Jag beställde elräkningen som e-faktura till NetPosti genast när det blev möjligt. Efter att min bank börjat ta emot e-fakturor får jag dem nu direkt till min nätbank.

Vilka fakturor tar du emot elektroniskt?

Jag får alla tänkbara fakturor som e-fakturor. Nästan alla företag skickar redan e-fakturor, utom disponentföretag.

Vad tycker du om e-faktura?

Den är lätt och enkel att använda. Om slutsumman på fakturan har ändrats kan jag genast kolla varför. E-fakturan kan också skrivas ut vid behov. Innan jag gick över till e-faktura brukade jag arkivera pappersfakturorna i mappar. E-fakturorna arkiveras automatiskt i nätbanken, och då finns alla uppgifterna på ett och samma ställe.

Vad är det bästa med e-fakturan?

Man behöver inte knappa in uppgifterna från fakturan. Det är enkelt att godkänna fakturan. Jag har ett halvautomatiskt system: räkningar som är lägre än ett visst eurobelopp går till betalning automatiskt. Är beloppet större går jag in och godkänner räkningen separat.

Ildiko Katona-Hiekkanen: E-fakturan sparar tid

När och varför har du gått över till e-faktura?

Vi började använda e-faktura genast när den infördes. E-fakturan är snabbare, bekvämare och säkrare än en pappersfaktura och dessutom innehåller den inga fel.

Vilka fakturor tar du emot elektroniskt?

Alla fakturor som bara går att få som e-faktura. Tyvärr skickar inte alla företag ännu e-fakturor och jag har också tagit upp saken med dem.

Vad tycker du om e-fakturan?

Den är så bekväm. I början kom jag inte alltid ihåg att godkänna fakturorna. Men nu har det blivit rutin, eftersom jag ändå är inne på nätbanken ett par gånger i veckan. Det enda jag behöver göra är att kolla fakturabeloppet och att uppgifterna stämmer. Jag har en stor familj och är yrkesarbetande, och det var verkligen jobbigt och tidsödande att knappa in referensnummer och andra uppgifter från pappersfakturorna. Därför spar e-fakturan mycket tid. Fakturorna blir alltid betalda på förfallodagen, och vid behov kan man alltid flytta fram betalningsdagen.

Vad är det bästa med e-fakturan?

Tidsbesparingen och att man kan vara säker på att fakturorna blir betalda. En pappersfaktura som ligger mellan tidningarna kan lätt komma bort och hamna i pappersinsamlingen.

För mer information