Vanliga frågor

Hitta svaret på din fråga bland frågor och svar. Du kan sköta många saker direkt på nätet via online-tjänst Oma Helen

Frågor om kundservice

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst. I tjänsten kan du bekvämt sköta dina elavtalsärenden själv. Du kan bland annat kolla vilket elavtal du har för närvarande och vad din el kostar, ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet, se din faktureringshistorik samt flytta ditt nuvarande avtal till en ny adress och ändra dina kontaktuppgifter. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Du kan använda Oma Helen antingen via webbläsaren eller via appen. Logga in i Oma Helen här eller hämta appen.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

I Oma Helen kan du granska uppgifterna om ditt nuvarande elavtal och det elpris du betalar. I tjänsten kan du bland annat ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet, se din faktureringshistorik samt flytta ditt nuvarande avtal till en ny adress och ändra dina kontaktuppgifter. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Du kan använda Oma Helen antingen via webbläsaren eller via appen. Logga in i Oma Helen här eller hämta appen.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Ett tidsbundet avtal ger skydd mot höjningar av elpriset och garanterar att elpriset är oförändrat ända tills avtalsperioden går ut. Om du flyttar under avtalsperioden kan du välja om du vill fortsätta med det gamla avtalet eller teckna ett nytt elavtal. 

Om du har ett tidsbundet elavtal fortsätter vi ditt elavtal på din nya adress när du flyttar, till samma pris och tills avtalsperioden går ut. Du får en ny offert cirka en månad innan den nuvarande avtalsperioden går ut.

Läget på marknaden förändras verkligt snabbt just nu, och därför har prisrisken med långsiktiga avtal ökat betydligt. För närvarande erbjuder vi 12 månaders avtal inom försäljningen av nya avtal. Avtalsvitet ströks ur avtalsvillkoren 7.9.2022. De avtal som ingåtts före ändringen är i kraft i enlighet med beställningsvillkoren.

När ett tidsbundet avtal upphör fortsätter avtalet automatiskt som ett tillsvidareavtal. För närvarande är vårt tillsvidareavtal ett avtal om börsel, om ditt tidsbundna avtal upphör senast 28.5.2023. På grund av en ändring i elmarknadslagen kommer vårt tillsvidareavtal från och med 29.5.2023 att vara Bas El, Tidsel eller Vindkraft, beroende på ditt tidigare avtal. Du kan byta ett tillsvidareavtal i enlighet med avtalsvillkoren.

I Oma Helen kan du ändra dina kunduppgifter, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. I Oma Helen kan du också bland annat ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet. På adressen helen.fi kan du meddela om ändringar med blanketten för ändring av kontaktuppgifter. Kom ihåg att meddela oss på något av de ovan nämnda sätten om din nya faktureringsadress, ditt nya efternamn eller andra motsvarande ändringar, eftersom ändringar som gjorts till magistraten eller posten inte automatiskt uppdateras i våra kunduppgifter.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Du kan göra flyttanmälan i Oma Helen eller på vår webbplats.  Kom ihåg att elavtalet alltid gäller en bestämd adress. Du kan samtidigt ha flera giltiga elavtal på olika adresser. Du kanske behöver el på två platser om du till exempel renoverar din nya bostad men fortfarande bor kvar på din gamla adress. Teckna elavtal för din nya bostad senast två veckor före flytten. Då kan du vara säker på att elen är inkopplad på flyttdagen. Inled det nya avtalet från den dag när du vill att elleveransen ska börja. Meddela oss också vilken dag vi ska ändra din faktureringsadress. Ditt gamla avtal upphör först när du själv avslutar det eller när en ny kund tecknar ett eget avtal på din gamla adress. Ange som slutdag för ditt gamla avtal den dag när flytten är avklarad. Strömmen bryts på adressen när avtalet upphör, om den nya kunden inte har tecknat avtal.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Vi skickar dig en avtalsbekräftelse när ditt lokala nätbolag har bekräftat startdatum för avtalet. Om du har ett giltigt tidsbundet avtal med en annan elförsäljare, börjar ditt avtal med Helen när det tidigare avtalet gått ut.

Uppgifterna i avtalsbekräftelsen är de uppgifter som gällde då bekräftelsen skickades. Om du har meddelat om förändringar träder de i kraft vid överenskommen tidpunkt. Exempelvis uppdateras en ny faktureringsadress i avtalet när det nya avtalet träder i kraft.  

Om du ska flytta kan du säga upp ditt gamla avtal samtidigt som du tecknar avtal för den nya adressen. Teckna ett nytt avtal för ditt nya hem här.

Om du inte behöver ett nytt avtal ska du säga upp ditt avtal med blanketten här, efter att du först har identifierat dig.

Gå till elavtal för företag här

Frågor om elräkningen

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

I Oma Helen kan du ändra betalningsdagen för din elräkning. Du kan flytta fram betalningsdagen i vår e-tjänst, om din betalningshistorik är i sin ordning och du inte har några förfallna obetalda räkningar. Om du inte ser framflyttningsfunktionen i vår onlinetjänst kan du ringa oss och fråga om det går att flytta fram betalningsdagen. Framflyttningen kan göras från den ursprungliga räkningens förfallodag och innan räkningen har förfallit till betalning. Det går inte att flytta fram förfallodagen på en betalningspåminnelse.

Du kan flytta fram betalningsdagen avgiftsfritt en gång per år. Följande gånger betalningsdagen flyttas fram med mer än 14 dagar debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Om du använder e-faktura ska du också ändra betalningsdagen i din nätbank. Det går inte att flytta fram förfallodagen på en direktbetalningsfaktura. Dröjsmålsränta tas ut på räkningar som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Logga in i Oma Helen här

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helens elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Det vanligaste är att elräkningen kommer var tredje månad. Om du bor i ett hushåll med elvärme kan det vara bra att välja fakturering per månad, så att de enskilda räkningarna inte blir så stora. Om du vill ändra faktureringsintervallet för din elräkning kan du göra det genom att logga in i vår e-tjänst Oma Helen. Du kan välja mellan 4, 6 eller 12 räkningar per år.

Logga in i Oma Helen.

Du kan ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank. För att beställa e-faktura för Helens räkningar behöver du referensnumret som finns på vår räkning.

Läs mer om e-faktura

Helen levererar el- och fjärrvärmeräkningar också till Postens tjänst OmaPosti. Du ska ingå avtal med Posten om att använda OmaPosti. Till OmaPosti kan du styra våra räkningar som annars skulle skickas som brevpost.

Läs mer om tjänsten OmaPosti

Dina räkningar finns i vår online-tjänst. Om du inte har registrerad till vår tjänster, kan du göra det med bankidentifiering.

Elenergi

Med elenergi avses den energi och den tjänst som elförsäljaren levererar. Den fakturerade energimängden grundar sig oftast på den elmängd (kWh) som förbrukats under faktureringsperioden.

Elöverföring

Elöverföringen produceras av det lokala nätbolaget. Nätbolag i Helsingfors är Helen Elnät Ab. Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. Elnätet upprätthålls med avgifterna för elöverföringen. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Elskatt

På elförbrukningen betalas elskatt. Skatten består av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. Nätbolaget fakturerar elskatten i samband med överföringsavgiften och redovisar sedan skatten till staten. "

Kilowattimme (kWh)

En wattimme (Wh) är en energienhet som motsvarar en effekt på en watt under loppet av en timme. Vid mätning av mängden elenergi används vanligen enheten kilowattimme (kWh), som är 1 000 kilowattimmar. 

Frågor om momssänkningen

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Enligt riksdagens beslut sänks mervärdesskatten på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Under den här tiden betalas 10 procent i moms i stället för normala 24 procent. Bakgrunden till beslutet är de höjda elpriserna på grund av energikrisen.

Läs mer om momssänkningen på Skatteförvaltningens webbplats.

Den temporära ändringen träder i kraft 1.12.2022 och upphör 30.4.2023.

Under tiden 1.12.2022–30.4.2023 betalas 10 procent i moms på el. Normalt betalas 24 procent i moms. Momsen sjunker alltså med 14 procentenheter.

En sänkning av momsen med 14 procentenheter innebär i praktiken att energiavgiften och grundavgiften av energin sjunker med cirka 11,28 procent.

Den sänkta momsskattesatsen gäller energiavgiften och grundavgiften av energin, men inte överföringsavgiften, grundavgiften av överföringen och elskatten.

Alla elavtal omfattas av sänkningen.

Vi beaktar den sänkta momsskattesatsen fullt ut i räkningarna för konsumtion mellan december och april och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du hittar ditt elpris med gällande momsskattesats i tjänsten Oma Helen.

Vi beaktar automatiskt den sänkta momsskattesatsen i räkningarna för konsumtion mellan december och april och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du hittar ditt elpris med gällande momsskattesats i tjänsten Oma Helen.

Riksdagen har beslutat om ett temporärt elavdrag och ett elstöd för att täcka de höjda elpriserna. Elavdraget är avsett för konsumenter som har elutgifter på över 2 000 euro under januari–april och som har tillräckligt med skatter att betala för att kunna göra avdraget. Konsumenter som har stora elräkningar men inte kan få fullt elavdrag i beskattningen på grund av låga årsinkomster kan i stället utnyttja elstödet.

Läs mer om elavdraget på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs mer om elstödet på FPA:s webbplats.

Frågor om läget på elmarknaden

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Det finns många faktorer som är värda att tänka på vid valet av elavtal och elbolag. Elmarknaden är just nu inne i en enorm omvälvning, som berör alla elbolag. Prisändringarna som omvälvningen medför påverkar alla elavtal oavsett avtalstyp eller elbolag. I Helens sortiment hittar du alltid ett elavtal som passar just dig, till marknadspris.

Elpriset har förändrats kraftigt under den senaste tiden, och det instabila världsläget gör det inte lättare att förutspå prisutvecklingen. Priset påverkas av flera olika faktorer, så som elproduktionskostnaderna och elens ursprung samt det allmänna marknadsläget. Prisbildningen på el påverkas också av bland annat vädret, balansen mellan produktion och förbrukning, det globala ekonomiska läget samt priserna på råvaror.

Både spotpriserna på börsen och priserna på futures som förutser den framtida prisnivån på el har stigit kraftigt under den senaste tiden. Ett elavtal med fast pris ger möjlighet att förutse månads- eller årskostnaderna för elen.

I dagens marknadsläge kan vi tyvärr inte erbjuda bytesrätt för tidsbundna avtal.

Läget är krävande inte bara för andra aktörer utan också för bolagen som säljer el. Helens riskhanteringskompetens och verksamhetsprocesser är i toppklass, och vi har lyckats bra med att bland annat förutse och balansera anskaffningen och försäljningen samt med att prissätta avtalen. Också i det här läget förmår vi sälja och leverera el pålitligt och ansvarsfullt.

För närvarande stiger elpriset enbart till följd av höjda marknadspriser och inte på grund av höjda marginaler. Helen agerar alltid ansvarsfullt och långsiktigt, och att sälja med förlust skulle i värsta fall kunna leda till att bolaget inte längre har verksamhetsförutsättningar.

Börsel blir allt populärare. Med hjälp av Börsel har våra kunder kunnat minska sin förbrukning med 15 %, vilket är ett väldigt bra resultat som märks i våra kunders kostnader. 

Genom små val och handlingar i vardagen kan man märkbart påverka sin elförbrukning och därmed elräkningens storlek. Energiförbrukningen påverkas bland annat av bostadens storlek, antalet personer i hushållet, förbrukningsvanorna och elapparaternas antal, ålder och skick. Helen uppmuntrar sina kunder att spara energi.

Här hittar du spartips för det exceptionella läget: 

4 enkla sätt att spara energi

Utnyttja våra energispartips

Frågor om produkterna

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

 Helens leveransskyldighetsprodukter är Börsel och Förbrukningsel.

De är inte tidsbundna. Börsel- och Förbrukningselavtal gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Börsel- eller Förbrukningselavtal när du vill med två veckors uppsägningstid.

Som Börselkund har du nytta av att hålla koll på din förbrukning. Vi rekommenderar att du börjar använda tjänsten Oma Helen, som ger bred information om din energiförbrukning ända ner på timnivå. Med hjälp av Oma Helen kan du enkelt optimera din egen elförbrukning. Till exempel kan du köra diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren på natten, ladda elbilen på natten och koncentrera bastubadandet till veckosluten. Om du värmer ditt hem med el lönar det sig att ha uppvärmningen påkopplad när prisnivån är låg eller måttlig. Elpriset är vanligen lägst på nätter och veckoslut.

Du kan också hålla koll på börspriset på el med Oma Helen. Med hjälp av prisinformationen kan du minska elanvändningen när elen är dyr och utnyttja de billigaste timmarna. 

Frågor om fjärrvärmeräkningen

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Fjärrvärmefaktureringen baserar sig på den faktiska energiförbrukningen och en fast flödesavgift. Läs mer om faktureringen.

Kolla priserna och prisexemplen. Du kan se dina driftskostnader i webbversionen av Oma Helen.

Fjärrvärmeenergin går till rumsuppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. En del av värmeenergin försvinner ut genom t.ex. fönster och dörrar och blir värmeförluster.

Du kan hålla koll på din bostads värmeförbrukning i webbversionen av Oma Helen.

Bli kund

Jämför priser och teckna ett förmånligt avtal med oss.

Jämför elavtal

För mer information