Vanliga frågor

Hitta svaret på din fråga bland frågor och svar. Du kan sköta många saker direkt på nätet via online-tjänst eller Sävel Mobiili. Vår kundtjänst hjälper dig också gärna.

Frågor om räkningen?

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helens elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Logga in på vår onlinetjänst där du kan ändra dina faktureringsuppgifter.

Onlinetjänster för elkunder

Via vår Onlinetjänst kan du välja ny betalningsdag för din elräkning. Om du har e-faktura ska du också göra ändringen i din nätbank. Obs. Du kan flytta fram betalningsdagen avgiftsfritt en gång per år. Följande gånger betalningsdagen flyttas fram med mer än 14 dagar debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via Onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Betalningsdagen för en direktbetalningsfaktura kan inte flyttas. Dröjsmålsränta tas ut på fakturor som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Flytta fakturans betalningsdag via onlinetjänsten

Dina räkningar finns i vår online-tjänst. Om du inte har registrerad till vår tjänster, kan du göra det med bankidentifiering.

ELENERGI
Med elenergi avses på räkningen den energi och den tjänst som elförsäljaren levererar. Den fakturerade energimängden grundar sig oftast på den elmängd (kWh) som använts under faktureringsperioden.

ELÖVERFÖRING
Elöverföringen produceras av det lokala nätbolaget. I Helsingfors är det Helen Elnät Ab. Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. Elnätet upprätthålls med avgifterna för elöverföringsprodukten. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

ELSKATT
Elskatt betalas för elförbrukningen. Skatten består av punktskatt på el samt försörjningsberedskapsavgift. Nätbolaget fakturerar elskatten i samband med överföringsavgiften och redovisar sedan skatten till staten.

KWH Kilowattimme
En wattimme (Wh) är en energienhet som motsvarar en effekt på en watt under en timme. Vid mätning av mängden elenergi används vanligen enheten kilowattimme (kWh), som är 1 000 wattimmar.

Elpriset består av tre delar: elenergi, elöverföringstjänst och skatter. I samband med överföringspriset debiteras elskatt. I samband med överföringspriset och försäljningspriset debiteras också moms. Mer än en tredjedel av den totala elräkningen utgörs av skatter. Elöverföringspriset består av flera komponenter. Överföringsavgiften används till nätunderhåll och investeringar i nytt elnät. I överföringsavgiften ingår även mätning av elförbrukningen. Dessutom innefattar överföringsavgiften ersättning för den riksomfattande nätöverföringen och kostnader för nätförluster.

Exempel på hur elräkningen fördelar sig i en lägenhet med en elförbrukning på cirka 2 000 kWh/år.

Elavtal

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Vi skickar dig en avtalsbekräftelse när ditt lokala nätbolag har bekräftat startdatum för avtalet. Om du har ett giltigt tidsbundet avtal med en annan elförsäljare, börjar ditt avtal med Helen när det tidigare avtalet gått ut.

Uppgifterna i avtalsbekräftelsen är de uppgifter som gällde då bekräftelsen skickades. Om du har meddelat om förändringar träder de i kraft vid överenskommen tidpunkt. Exempelvis uppdateras en ny faktureringsadress i avtalet när det nya avtalet träder i kraft.

Du kan redigera dina kontaktupgifter på din information sida eller skicka ett meddelande till oss. Kom ihåg att meddela oss om din nya faktureringsadress, ditt nya efternamn eller andra motsvarande ändringar, eftersom ändringar som gjorts till magistraten eller posten inte automatiskt uppdateras i våra kunduppgifter.

Ditt elavtal har ingåtts på två år med tidsbundna priser. Om du flyttar fortsätter vi ditt elavtal på din nya adress med samma priser ända till avtalsperiodens utgång.

Du får en ny offert cirka en månad innan den nuvarande avtalsperioden går ut.

Elavtalen är knutna till en adress. Du kan samtidigt ha flera giltiga elavtal på olika adresser. Du kanske behöver el på två platser om du t.ex. renoverar din nya bostad men fortfarande bor kvar på din gamla adress.

Teckna ditt elavtal senast 14 dagar före inflyttningsdagen. Då kan du vara säker på, att elen är kopplad, när du flyttar in. Inled ett nytt avtal på din nya adress från den dag när du vill att elleveransen ska börja. Meddela oss också när du vill att vi ändrar din faktureringsadress. Ditt gamla avtal upphör först när du själv avslutar det eller när en ny kund tecknar avtal på adressen. Avsluta ditt gamla avtal den dag när flyttningen och slutstädningen är avklarad.

Strömmen till objektet bryts när avtalet upphör, om inte en ny kund har tecknat avtal för objektet.

När du flyttar kan du säga upp ditt nuvarande kontrakt med samma som du gör ett nytt kontrakt till nya hemmet i här.

Om du inte behöver ett nytt kontrakt, vänligen kontakta vår kundtjänst eller fyll i formuläret.

Om du inte ännu är Helsingfors Energis kund kan du göra ett elkontrakt i vår elbutik. Vi sköter allt som berör bytet av elleverantör så du behöver inte vara i kontakt med din gamla leverantör. 

Avtal, fakturering och rapportering

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Meddelande om uppsägning av avtal eller ägarbyte ska göras skriftligen. Ta kontakt via kaukolampo@helen.fi eller 09 617 2214.

Ändringar i faktureringsuppgifterna kan göras genom att ta kontakt via lampolaskut@helen.fi eller 09 617 2856. Den som bor i lägenhet behöver inte fundera på fjärrvärmeavtalet.

Fjärrvärmefaktureringen baserar sig på den faktiska energiförbrukningen och en fast flödesavgift. Läs mer om faktureringen.

Kolla priserna och prisexemplen. Om du redan är ansluten till fjärrvärme kan du se dina driftskostnader via våra tjänster.

Fjärrvärmeenergin går till rumsuppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. En del av värmeenergin försvinner ut genom t.ex. fönster och dörrar och blir värmeförluster.

Du kan hålla koll på din egen bostads värmeförbrukning via vår tjänst Sävel Mobiili, där du loggar in med mätarnumret och förbrukningsplatsens nummer som finns på din fjärrvärmefaktura.

Via Sävel Mobiili kan du ta fram en förbrukningsrapport och en prognos när du vill. En gång om året postar vi en förbrukningsrapport och en kostnadsprognos till våra kunder. Förbrukningsrapporten postas i februari och kostnadsprognosen i augusti.

Sävel Mobiili

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Du kan hålla koll på din elförbrukning ända ner på timnivå via vår tjänst Sävel Mobiili. Där kan du också jämföra din förbrukning med andra motsvarande bostäder. Skriv in önskade ”inställningar” i punkten ”jämför”.

GÅ TILL SÄVEL MOBIILI

I Sävel Mobiili-tjänsten syns användarens samtliga avtal, även avslutade avtal. Det här gör att förbrukningsinformationen är så uttömmande som möjligt till exempel om kunden har haft flera avtal i rad på samma förbrukningsplats.

Användarna ser också information om övriga förbrukningsplatser för vilka de har haft ett avtal. Informationen syns bara för den tid som avtalet var i kraft.

Förbrukningen som faktureras motsvarar inte nödvändigtvis förbrukningen under exakt en kalendermånad. Startdatum kan till exempel vara den sista dagen i föregående månad. Därför kan den månadsförbrukning som visas på fakturan skilja sig från den månadsförbrukning som visas i rapporten.

Mätinformation hämtas varje natt till tjänsten. Ibland är mätinformationen inte ännu tillgänglig när den ska hämtas till Sävel Mobiili. Situationen rättas till med tiden (normalt inom en vecka): vid följande hämtning hämtas också den tidigare information som saknades.

Förbrukning som noterats för timmen 10.00 har förbrukats mellan tio och elva.

Som vår kund kan du bekvämt hålla koll på din elförbrukning via tjänsten Sävel Mobiili, oberoende av din hemort. Förbrukningsinformation på timnivå kräver att det finns en fjärravläst mätare i fastigheten. För att du ska kunna få förbrukningsinformation på timnivå måste ditt nätbolag ha tagit i bruk timvis mätning. 

GÅ TILL SÄVEL MOBIILI eller registrera dig

För mer information


Ta kontakt

Behöver du hjälp med faktuering eller kan vi kanske ge några tips om energiförbrukning? Här hittar du oss.