Nyhet / 15.11.2013

5 tips för fjärrvärmehus

I fjärrvärmehus är det bra att kontrollera uppvärmningens inställningar på hösten. Sparpotentialen i fråga om uppvärmningsenergi är upp till 5 – 15 % i en fastighet. Rätt inställningar ger både bra boendekomfort och energieffektivitet.

I fjärrvärmehus är det bra att se till följande saker:


1) Temperaturskillnaden visar att utrustningen fungerar rätt
Det är bra att då och då kontrollera temperaturskillnaden mellan fjärrvärmens framlednings- och returvatten. Det visar hur effektivt byggnaden utnyttjar fjärrvärmeenergin.


2) Behagliga boendeförhållanden
Rekommenderad rumstemperatur i lägenheterna är 20–23 grader, och skillnaderna mellan bostäderna borde inte få vara särskilt stora. Också inomhusluften ska vara frisk, och lägenheten ska kännas dragfri. Det ska alltid finnas tillräckligt med tappvarmvatten, och det får inte vara för hett eller för kallt jämfört med de inställda värdena.


3) Utnyttja Sävel Plus effektivt
Det är särskilt viktigt att fortlöpande övervaka energieffektiviteten, och under uppvärmningsperioden lönar det sig att skriva in utomhustemperaturerna och framlednings- och returvattnets temperaturer på anteckningssidorna.


4) Ordning i fjärrvärmerummet
Håll ett öga på bland annat vatten som rinner från uppvärmningens säkerhetsventiler och eventuella förändringar i ljudet från pumparna. Ordning och bra belysning i fjärrvärmerummet förbättrar säkerheten.


5) Lagom tryck i radiatornätet
Det är bra att då och då kontrollera att det är tryck i radiatornätet – finns det inget tryck är något fel. Använd en mätare som visar övre och undre tryck vid kontrollen. Det lönar sig också att installera en mätare för vattenmängden i radiatornätet. Om man t.ex. ofta måste fylla på radiatorvatten är det ett tecken på ett läckage som måste åtgärdas.

Läs mer om ämnet

Värme