Nyhet / 19.12.2013

Helens kunder nöjdast med sitt elbolag

Helen (Helsingfors Energi) har fått det högsta resultatet för kundnöjdhet i en i dag publicerad undersökning där elbolag jämfördes. 98 % av Helens kunder har ingenting negativt att säga om bolagets verksamhet.

Helen (Helsingfors Energi) har legat i topp i EPSI Rating-undersökningen ända sedan den första undersökningen 2005. Bland de största energibolagen har Helen varje år placerat sig bäst.
Även för företagskundernas del har Helens kundnöjdhet förbättrats ytterligare och bolaget befäster sin första plats i undersökningen.


Helen klarade sig också bra när konsumenterna utsåg årets Contact Center 2013. Tävlingen arrangerades i samband med en undersökning vid Aalto-universitetet. Vid undersökningen utreddes telefonsamtalets, kundens, ledarskapets och den anställdas betydelse för kundernas nöjdhet vid finländska teletjänstcentraler.


Den internationella och opartiska organisationen EPSI Rating undersöker årligen kundernas nöjdhet med elförsäljningsbolagen, både bland privat- och företagskunder. Andra centrala indikatorer i undersökningen förutom kundnöjdhet är image, förväntningar, produkternas och tjänsternas kvalitet, pris-/kvalitetsförhållande samt kundtrohet.