Nyhet / 11.11.2013

Kalevagatan får ny LED-belysning

Gatubelysningen i Helsingfors ska bli energieffektivare och förnyas i etapper. På Kalevagatan gjordes förnyelsen med respekt för traditionerna, när skräddarsydda LED-ljuskällor monterades i de historiska hängande armaturerna av gammal modell från 1930-talet.

När gatubelysningen förnyas beaktar man vid belysningsplaneringen inte bara energieffektiviteten utan också den historiska stadsbilden. På Kalevagatan mellan Mannerheimvägen och Georgsgatan monterades LED-lampor i gamla armaturer från 1930-talet. De ursprungliga så kallade små Y-armaturerna ersattes med en större modell ur samma armaturfamilj, som man hittade i återanvändningslagret. På det här sättet lyckades man få plats för den nya elektroniken och den kylning den kräver.

- De gamla armaturerna på Kalevagatan var av Helsingfors Energis egen modell, berättar enhetschef Olli Markkanen på Helsingfors Energi. När vi förnyade belysningen ville vi respektera den ursprungliga idén, nämligen att inte bara belysa gatuområdet utan också byggnadernas fasader. LED-teknikens genombrott ger möjlighet att spara energi, men också att bevara gamla historiska armaturer. Eftersom LED-tekniken snabbt går framåt finns det chans att den nödvändiga tekniken i framtiden även får plats i de mindre Y-armaturmodellerna. Därför sparar man de armaturer man nu tagit ner för att eventuellt kunna ta dem i bruk på nytt senare.

Även på Eriksgatan 1 satte man upp likadana LED-armaturer som på Kalevagatan. Försöken med LED-lampor i gamla armaturer inleddes redan 2010 på Mellangatan. Erfarenheterna får visa om det lönar sig att montera LED-lampor i historiska armaturer även i fortsättningen. I Helsingfors är inte bara trafikleder och gångvägar, parker och torg upplysta utan även centrala byggnader, broar, statyer och parker. Stadens gatubelysningsnät omfattar cirka 86 000 armaturer och 1 600 gatubelysningscentraler.

Bilder om ny gatubelysningen.