Nyhet / 8.10.2013

Ny elstation förbättrar elleveranssäkerheten på Drumsö

Den nya elstationen på Drumsö invigs i morgon den 26 september. Elstationen på Hallonnäsgatan ligger alldeles intill några flervåningsbostadshus.

Helen Elnät Ab tar i drift en ny 110/10,5 kilovolts elstation på Drumsö i Helsingfors. Stationen ska trygga elleveranssäkerheten i området. Den nya elstationen byggdes vid Hallonnäsvägen på Drumsö eftersom de närliggande områdena Gräsviken och Busholmen växer kraftigt. I framtiden förser den nya stationen också västmetron med el.

Elstationen är centralt belägen mellan bostads- och affärshus. Vid den arkitektoniska planeringen har man särskilt tänkt på byggnadens läge och andra miljöfaktorer. Bland annat är huvudtransformatorernas kylsystem konstruerat för att vara så tyst och energieffektivt som möjligt.

Helen Elnät Ab investerar årligen 40 – 50 miljoner euro i utveckling av elnätet i Helsingfors. Investeringar behövs för att tillgodose den växande stadens behov och för att förnya elnätet. De behövs också för att förbättra elleveranssäkerheten.

Läs mer om ämnet

Företag