Nyhet / 25.2.2014

Moderniseringsarbetena på Alphyddans värmecentral kan störa trafiken

Helsingfors Energi moderniserar Alphyddans reservvärmecentral som ligger nedanför Borgbackens nöjespark. Vi försöker minimera eventuella olägenheter som trafiken till och från byggplatsen kan innebära.

Alphyddans värmecentral ligger under jorden, djupt inne i berget, men byggplatsen som anläggs ovan jord bredvid Borgbacken kan tidvis störa trafiken på Tivolivägen.

- Byggplatstrafiken är livligast under våren och sommaren. Vi försöker ta hänsyn till Borgbackens öppettider och undvika arbeten som stör nöjesparkens verksamhet, säger projektchef Jere Mättö på Helsingfors Energi.

I den första etappen av moderniseringen av Alphyddans värmecentral 2011 byttes tjockoljecisternerna ut mot lättoljecisterner och skorstenen reparerades. Övergången från tjockolja till lättolja gör det även möjligt att använda biooljor.

I etapp två som nu inleds förnyas anläggningens automations-, processel- och VVSAE-system och dessutom görs förbättringar i fastigheten och de processtekniska systemen.

Helsingfors Energi har systematiskt moderniserat sina värmecentraler för att göra dem allt utsläppssnålare och energieffektivare.

Belysning på skorstenen visar värmeförbrukningen

Alphyddans värmecentral som togs i drift 1965 är Helsingfors äldsta och ligger i innerstaden bredvid Borgbackens nöjespark. Värmecentralens 35 meter höga skorsten är ett viktigt landmärke i Helsingfors och skorstenen har belysning som visar fjärrvärmeförbrukningen. Vid hög förbrukning är belysningen röd och vid låg förbrukning grön.

Alphyddans värmecentral fungerar som reservvärmecentral för fjärrvärmen och bidrar till att trygga störningsfri fjärrvärmeleverans även vid sträng kyla.

 

Läs mer om ämnet

Värme