Nyhet / 3.7.2014

Helsingfors Energi bygger solkraftverk i Södervik efterfrågan

Helsingfors Energi inleder ett solenergiprogram, där första etappen är att bygga ett solkraftverk i Södervik i Helsingfors. Samtidigt lanseras en ny tjänst som ger kunderna möjlighet att köpa produktionen från sin egen personliga panel till ett månadspris.

Förhandsförsäljningen av tjänsten börjar i höst, och kraftverket blir färdigt våren 2015. Helsingfors Energi förbinder sig att bygga mer solenergiproduktion i takt med efterfrågan.

Solkraftverket byggs på Helen Elnät Ab:s elstations tak på Bjälkgatan 2. Kraftverket som består av 1200 solpaneler har en effekt på 300 kW och den årliga produktionsvolymen kommer att vara cirka 260 MWh, vilket motsvarar omkring 130 höghustvåors årsförbrukning. För närvarande är den nätanslutna produktionskapaciteten för solel i Finland uppskattningsvis cirka 3000 kW, vilket innebär att Helsingfors Energis projekt ökar hela landets solelskapacitet med cirka 10 procent.

Bidra till ökning av solel genom att boka en egen panel

Helsingfors Energi lanserar en ny tjänst som ger kunderna möjlighet att boka en egen personlig panel och köpa produktionen från den till ett månadspris. Produktinformationen om tjänsten och priserna publiceras i höst, men redan nu går det att utan köptvång förhandsboka en panel på adressen helen.fi/aurinkovoimala. Enligt planerna ska solkraftverket i Södervik vara i produktion vårvintern 2015, genast när säsongen för solelsproduktion börjar.

Helsingfors Energis strategiska mål är en koldioxidneutral energiproduktion. Att ta fram solenergilösningar och nya tjänster är en viktig del av strategin.
- Vårt mål är att öka den inhemska produktionen av solel och lansera tjänster för olika typer av kunder. Det här solkraftverkskonceptet är ett sätt att ge tillgång till lokalt producerad solel för lägenhetskunder eller andra som är intresserade av solenergi men inte vill eller kan investera i paneler på sin egen fastighet.

Solenergiprogrammet startas upp med Miljöpennimedel

Solkraftverksinvesteringen i Södervik kommer att kosta cirka 600 000 euro och finansieras med medel från Helsingfors Energis Miljöpennikonto. Miljöpenni är Helsingfors Energis elprodukt där kunden kan köpa förnybar energi och samtidigt bidra till byggandet av ny förnybar energi.

Fakta:
• Plats Södervik i Helsingfors, Bjälkgatan 2, taket på Helen Elnät Ab:s elstation.
• Kraftverkets effekt är 300 kWh. Ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med cirka 10 procent.
• Beräknad årsproduktion 260 000 kWh. Energimängden motsvarar omkring 130 höghustvåors elförbrukning.
• Investeringens värde är cirka 600 000. Kraftverket byggs med Miljöpennimedel.
• Byggnadsarbetena startar på hösten och kraftverket blir färdigt våren 2015.
• Kunderna kan köpa produktionen från sin egen personliga panel i kraftverket. Försäljningen av tjänsten börjar i höst, då produktinformationen och priserna fastställs. Förhandsbokningar tas emot från och med 3.7.2014.

Visualisering av solkraftverket: http://helen.mediabank.fi/fi/collection/view_share_link/9b968b1b32d27ff68b66502d2cf5a610
Solkraftverkets läge på kartan: http://goo.gl/maps/S1Ldu 
Information om solkraftverket och förhandsbokningen: helen.fi/aurinkovoimala