Nyhet / 13.3.2014

Bioolja börjar användas i Östersundom

Bioolja börjar användas vid uppvärmningen av Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom. Sedan årsskiftet använder skolan också jordvärme.

På Zachrisbacken är målet att producera skolans uppvärmningsenergi med förnybara energikällor. Jordvärmesystemet har redan tagits i bruk, och i år börjar man använda bioolja och solfångare.

Tidigare har tunn eldningsolja använts i skolans värmecentral, men under våren börjar man också använda bioolja.

- Marknaden för biobaserade oljor för uppvärmningsändamål är fortfarande outvecklad och än så länge finns det bara provpartier att få från tillverkarna. Vi väntar med intresse på utvecklingen av flytande biobränslen som lämpar sig för uppvärmningsändamål, säger enhetschef Juhani Aaltonen på Helsingfors Energi. Värmecentralen ser till att värmen räcker till även under den kalla årstiden och i exceptionella situationer. Man bedömer att värmecentralen behövs för att tillgodose högst 15 % av skolans uppvärmningsbehov, beroende på hur kall vintern är.

Förnybar energi från många källor

Helsingfors Energi har som mål att producera minst 80 % av skolans uppvärmningsenergi med förnybara energikällor. I fortsättningen produceras värmen med en hybridlösning som består av jordvärme, solfångare och en värmecentral som fungerar som reserv.