Nyhet / 25.3.2014

Elnätet i Helsingfors bland de bästa i internationell jämförelse

I en internationell jämförelseundersökning placerade sig Helen Elnät Ab bäst i fråga om eldistributionens kvalitet och pålitlighet.  Helsingfors hade den kortaste genomsnittliga avbrottstiden bland de jämförda bolagen. I fråga om utnyttjande av nätstationsautomation är Helsingfors en föregångare även internationellt.

Helen Elnät Ab deltog för första gången i distributionsnätsbranschens internationella jämförelse International Distribution Benchmarking Consortium (IDBC) och placerade sig genast i täten. Bland de jämförda bolagen placerade sig Helen Elnät Ab bäst i fråga om eldistributionens kvalitet och pålitlighet.  Helsingfors hade den kortaste genomsnittliga avbrottstiden i jämförelsegruppen. Distributionsnätets ålder var bland de lägsta och eldistributionens felfrekvens i förhållande till nätets omfattning bland de mindre i jämförelsen.

Distributionsnätets automationsnivå var högst bland de jämförda bolagen: I Helsingfors är alla mätare som mäter kundernas elanvändning fjärravlästa och i fråga om utnyttjande av nätstationsautomation är vi föregångare även internationellt.


 -  Bakom det goda resultatet ligger systematisk utveckling av eldistributionsnätet samt effektiva verksamhetssätt inom egendomshantering och nätutnyttjande, säger enhetschef Osmo Siirto på Helen Elnät Ab. - Vår verksamhet bygger på principen om ständig förbättring och vårt verksamhetssystem baserar sig på den certifierade kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

Den första IDBC-jämförelsen gjordes för 6 år sedan och sedan dess har verksamheten vid de 7 europeiska nätbolag som är med i undersökningen jämförts med två års mellanrum. I undersökningen utreds distributionsnätsverksamhetens effektivitet och verksamhetens kvalitet. Målet är att identifiera de verksamhetssätt som ger de bästa resultaten, sprida information och lära av varandra. Jämförelseundersökningen har utförts av UMS Group Inc.