Nyhet / 11.11.2014

Elöverföringspriserna sjunker i Helsingfors

Helen Elnät Ab sänker elöverföringspriserna 1.1.2015 med i medeltal cirka tio procent. Senast sänktes överföringspriserna i januari i år.

De rådande låga marknadsräntorna minskar Helen Elnät Ab:s kapitalkostnader, vilket gör det möjligt att sänka överföringspriset.

För en typisk lägenhetskund med en årsförbrukning på 2 000 kWh sjunker elöverföringskostnaderna med cirka tio euro per år. Efter sänkningen är elöverföringskostnaderna för en typisk lägenhetskund cirka 114 euro per år.

För en typisk elvärmekund med en årsförbrukning på 18 000 kWh sjunker elöverföringskostnaderna med cirka 54 euro per år. Efter sänkningen är elöverföringskostnaderna för en typisk elvärmekund cirka 570 euro per år. I exempelsummorna ingår moms men inte elskatt.

Elnätet utvecklas fortlöpande

Helen Elnät Ab investerar årligen 40–50 miljoner euro i utveckling av elnätet i Helsingfors, vilket är en dryg tredjedel av de överföringsavgifter kunderna betalar. Investeringarna behövs för att trygga eldistributionen i den växande staden och förnya elnätet. Genom investeringarna tryggas också god elleveranssäkerhet.


Elnätet i Helsingfors är vädersäkrat

I Helsingfors drabbas elanvändarna av strömavbrott mer sällan än i övriga delar av landet. Eldistributionsnätet i Helsingfors består nästan helt (98 %) av jordkabel och tack vare detta är elnätet i huvudstaden vädersäkrat. Vid byggandet av elnät i huvudstaden har man börjat använda en ny teknik som gör att kunderna inte alltid blir utan ström vid fel i elnätet. Man har också satsat på att höja automationsgraden i elnätet, vilket förkortar störningstiderna.


Skäligheten i prissättningen av elöverföringen övervakas av Energimyndigheten. Helen Elnät Ab bedriver elnätsverksamhet i Helsingfors. Bolaget ingår i Helsingfors Energi-koncernen som ägs av Helsingfors stad.