Nyhet / 8.5.2014

Empower köper hela aktiestocken i Mitox Ab av Helsingfors Energi

Enligt ett avtal som ingåtts i dag har Empower avtalat om att köpa hela aktiestocken i Helenkoncernens dotterbolag Mitox Ab, som levererar mättjänster. Enligt planen träder affären i kraft i början av juni. I och med företagsaffären övergår cirka 70 personer i Empowerkoncernens tjänst.

Företagsaffären förstärker Empowers och i synnerhet dess enhet för informationshanteringstjänster Empower IM Oy:s ställning som en av de ledande leverantörerna av mättjänster i Finland. Arrangemanget stöder och förstär-ker också Empowers kundrelation till Helen och till Mitox övriga kunder samt ger betydande synergifördelar i fråga om bl.a. informationssystem och informationsöverföringslösningar.

Empowers och Mitox förenade resurser och kompetens möjliggör ett ännu mångsidigare utbud av tjänster. Vi utvecklar aktivt våra tjänster tillsammans med våra kunder och strävar efter att vara föregångare i branschen.

”Mitox är en ansedd och kunnig aktör i Finland vad gäller mätningslösningar för el, fjärrvärme, vatten och fjärrkyla och är ett mycket bra komplement till multinationella Empowers tjänsteutbud. Empower fortsätter med de tjänster som Mitox levererar och strävar efter att stärka Mitox kundrelationer. Tillsammans med Mitox kompetenta och sakkunniga personal kan vi i framtiden tillhandahålla tjänster ännu bättre än förut och utveckla våra tjänster, säger VD Eero Auranne på Empower.

”Affären är positiv för både Helsingfors Energi och Mitox. Helsingfors Energi koncentrerar sig allt mer på sin kärnverksamhet och på att utveckla den. Ur Mitox synvinkel ger den nya ägaren goda förutsättningar för utveck-ling av mätaffärsverksamheten och öppnar nya möjligheter för personalen”, säger VD Pekka Manninen på Hel-singfors Energi.  

Empower koncernkommunikation empower.communications[at]empower.eu
Empower Media Desk puh. 040 6417 000 (vardagar kl. 9-16)