Nyhet / 7.2.2014

Fjärrkylan byggs ut i Tölö

Vi bygger ut fjärrkylanätet i Bortre Tölö och Mejlans. Byggnadsarbetena börjar vecka 7 i februari 2014 och slutförs i mars 2015.

Byggnadsarbetena sker i etapper. Vi informerar bostadsbolagen och fastigheterna per brev för varje gatuavsnitt. Byggnadsarbetena stör trafiken i området och minskar parkeringsmöjligheterna. Vi beklagar de olägenheter som arbetena medför.

Solvärme tas tillvara med hjälp av fjärrkyla

Fjärrkyla är en bekväm, pålitlig och energieffektiv lösning som möjliggör bra boendekomfort. När fjärrkylanätet byggs ut kan även fastigheter i Tölö ansluta sig till fjärrkyla.

Anslutning till fjärrkyla ökar betydligt andelen förnybar energi av fastighetens energianvändning, eftersom den spillvärme – t.ex. solvärme under sommaren – som samlas upp med hjälp av fjärrkylan förädlas till fjärrvärme.