Nyhet / 31.10.2014

Företag och hushåll kan fungera som elreserv

Som första energibolag i Finland lanserar Helsingfors Energi tjänsten flexibel elefterfrågan. Tjänsten är avsedd för företag och sammanslutningar. Användarna av tjänsten får ersättning för att strömmen i en störningssituation kan brytas från de elanläggningar de själva valt. På det här sättet fungerar de som en störningsreserv för det finländska elnätet. Ett motsvarande pilotprojekt för hushåll har också inletts.

För att bevara balansen mellan elproduktion och elkonsumtion även i störningssituationer behövs det reserver, till exempel reservkraftverk, som startas för elproduktion bara i exceptionella situationer.  Reservel har behövts sällan, bara ett fåtal gånger per år och bara 5 – 15 minuter i taget. Sammanlagt har flera miljoner euro per år betalats i ersättning till företagen som fungerat som reserv.

Helsingfors Energis egna kraftverk fungerar redan nu som störningsreserv. Den nya tjänsten flexibel elefterfrågan där kunden deltar som störningsreserv har tagits fram i samarbete med kunder som förbrukar stora mängder el.

- Det goda samarbetet med våra kunder har visat att möjligheten till flexibel elanvändning kan kommersialiseras och bli en del av den normala elanskaffningen, säger utvecklingschef Ossi Porri på Helsingfors Energi.

Att minska elkonsumtionen har motsvarande inverkan som att öka elproduktionen. Företag och sammanslutningar kan nu vara med på reservmarknaden via Helsingfors Energis tjänst flexibel elefterfrågan. Användarna av tjänsten får ersättning för att de fungerar som störningsreserv.

- Det är värdefullt att ha en stor ellast som är flexibel med kort varsel. Efterfrågeflexibilitet får allt större betydelse inom energisektorn och är en viktig del av ett intelligent energisystem, säger Porri.

Hushållen störningsreserv för första gången

För första gången i Finland testar Helsingfors Energi också hur hushållens elanvändning lämpar sig som störningsreserv för riksnätet. I pilotprojektet för hushåll medverkar ett tiotal eluppvärmda bostäder och projektet genomförs under hösten 2014 och våren 2015 i samarbete mellan Helsingfors Energi, There Corporation och Fingrid.

Utvecklingen av den nya egenskapen anknyter till Helsingfors Energis arbete med att utveckla hemautomationstjänster. Med hjälp av den nuvarande Termo-tjänsten är det redan nu möjligt att utnyttja de förmånligaste timpriserna på el.

I undersökningsprojektet kopplas elvärmen i hemmet automatiskt bort för högst 15 minuter. Flexibiliteten i elanvändningen är så gott som omärklig för kunden, eftersom avbrottet är kortvarigt.

Läs mer om ämnet

Företag