Nyhet / 8.1.2015

Helen Ab startar

Helsingfors Energi blir Helen Ab vid årsskiftet och samtidigt tas en förnyad företagsprofil i bruk. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut.

Helsingfors Energi blir Helen Ab 1.1.2015. Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet övergår till Helen Ab, med undantag av utebelysningsverksamheten i Helsingfors. Bolaget ägs till 100 procent av Helsingfors stad. Bakgrunden till förändringen är Helsingfors stads beslut att bolagisera affärsverket Helsingfors Energi.

I och med namnändringen och bolagiseringen förnyas företagsprofilen. Webbsidorna förnyas och meddelanden och räkningar som skickas till kunden får ett nytt utseende. Ljusreklamen på Sundholmens, Hanaholmens och Nordsjö kraftverk och på Elhuset byts ut vid årsskiftet.

- Helsingfors Energi och de tre blixtarna i firmamärket har en lång och stark historia. Vi ville bevara något av det gamla och modernisera blixtarna. I fortsättningen kommer firmamärket att synas allt mångsidigare och kanske också på överraskande sätt, säger Helsingfors Energis kommunikationschef Sanna Jääskeläinen.


Fakta:
Bolagsnamn från 1.1.2015: Helen Ab
FO-nummer från 1.1.2015: 2630573-4
Bankkontona är oförändrade
Tjänsterna, verksamhetsställena och kontaktuppgifterna är oförändrade
 
Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste. Vi har närmare 400 000 kunder runt om i landet, vi täcker över 90 % av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme och bygger ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Vi tar fram allt mer miljövänliga och innovativa lösningar med våra kunders bästa för ögonen. Vårt mål är att nå hundraprocentig kolneutralitet i vår energiproduktion. Vi erbjuder våra kunder världens bästa stadsenergi.