Nyhet / 3.11.2014

Helsingfors Energi varnar för vilseledande marknadsföring

Fortsättningsvis har oroliga kunder hört av sig till Helsingfors Energi och berättat att de blivit uppringda av telefonförsäljare som försökt sälja el till dem bl.a. genom att säga att de ”samarbetar med Helsingfors Energi”. Det är fråga om vilseledande marknadsföring och spridande av falsk information. Samtalen som upplevts som vilseledande har enligt kunderna huvudsakligen kommit från Suomen Energiayhtiö.

Under hösten har en rad förivirrade kunder kontaktat Helsingfors Energis kundtjänst. De har blivit uppringda av telefonsörsäljare som till exempel sagt att kundrelationen till Helsingfors Energi överförs till det bolag som telefonförsäljaren representerar, eller att bolaget "samarbetar" med Helsingfors Energi. Helsingfors Energi samarbetar dock inte med något elförsäljningsbolag vid försäljningen eller kundmarknadsföringen, och därför är det fråga om spridande av falsk information.

- Vid telefonförsäljningen har cokså bolagiseringen av Helsingfors Energi till Helen Ab utnyttjats på ett vilseledander sätt, säger Jukka Niemi, direktör för Helsingfors Energis affärsområde Elmarknaden. - Enligt kunderna har telefonförsäljaren sagt att Helsingofrs Energi inte längre existerar efter årsskiftet och låtit förstå att de nu bekvämt kan ingå ett ersättande avtal. Vid telefonförsäljningen uppstår också missförstånd när elprodukter av helt olika typ jämförs. Vi är bekymrade över situationen och belagar  de förtret detta orsakar kunderna, framhåller Niemi.

I samband med bolagireseringen av Helsingfors Energi överförs alla giltiga kundavtal till Helen Ab som övertar verksamheten räknat från 1.1.2015. Kunderna behöver inte göra något med anledning av bolagiseringen, utan Helsingfors Energis tjänster och verksamhet fortsätter som förut under namnet Helen Ab.

Helsingfors Energi ber kunderna forsättningsvis meddela kundjänsten om osaklig eller vilseledande markandsföring av el.