Nyhet / 5.9.2014

Helsingfors Energis solenergilösning segrare i innovationsklassen

Helsingfors Energis innovation Boendekomfort och energieffektivitet för stadsborna har tagit hem segern i Finsk Energi-industri rf:s kundgärnings- och innovationstävling.

Syftet med innovationen ”Boendekomfort och energieffektivitet för stadsborna” är att påverka det framtida byggandet och stadsplaneringen i Helsingfors. Om till exempel framtidens hus byggs med större fönster än i dag, kan värmen som flödar in genom fönstren tas tillvara med hjälp av det kombinerade fjärrvärme- och fjärrkylasystemet. Då blir det möjligt att bygga ytterst energieffektiva nettonollenergi- och till och med plusenergihus i stadsstrukturen. För invånarna innebär innovationen trivsamma och ljusa bostäder och bättre boendekomfort.

Med hjälp av innovationen kan användningen av solenergi ökas i städerna, vilket har betydelse för hela energisystemet.

 - Tack vare vår uppfinning är kylning av fastigheter inte slöseri med energi, tvärtom. Innovationen ökar mängden förnybar energi, säger utvecklingschef Jouni Kivirinne på Helsingfors Energi.

I Helsingfors Energis innovation beaktas bl.a. följande vid planeringen:
• fönster och fasader
• arkitektur
• solvärme
• solel
• ventilation
• värmeåtervinning
• användarens behov och godkännande
• fjärrkyla och fjärrvärme


Juryn uppmuntrar inte bara de prisbelönta utan även övriga branschaktörer att tillämpa ett tvärvetenskapligt och revolutionerande angreppssätt vid utvecklingen av energieffektiviteten och affärsverksamheten.

Finsk Energiindustri rf:s kundgärnings- och innovationstävling arrangerades i år för första gången. I juryn ingick även Finlands Fastighetsförbund rf, Aalto-universitetet, Sitra och Kuluttajalehti.