Nyhet / 13.8.2014

Värmecentralen moderniseras

Tvättning av de underjordiska oljecisternerna medför tidvis störningar på Munkholmen

Helsingfors Energi byter ut den ena underjordiska oljecisternen vid Munkholmens värmecentral (adress Säljägargatan 1 B) till en cistern för tunn brännolja.

Den här åtgärden kommer märkbart att minska miljöpåverkan från värmecentralen. Projektet hör till Helsingfors Energis investeringsprogram för att minska klimatbelastningen. Installationsarbetena börjar efter årsskiftet och den moderniserade värmecentralen tas i bruk i slutet av år 2015.

Inför cisternbytet måste båda oljecisternerna på Munkholmen tömmas och tvättas. Arbetet sker mellan augusti och oktober i år. Arbetet medför tidvis buller och luktstörningar på gatorna närmast värmecentralen.Säkerhetsreglerna iakttas noggrant vid alla åtgärder.

Helsingfors Energi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Läs mer om ämnet

Värme