Nyhet / 11.11.2014

Ny elstation i Ilmala

Helen Elnät Ab bygger en underjordisk elstation på 110/20 kV i Ilmala. Den nya elstationen stärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten, när befolkningen i området ökar.

Stadsstrukturen i Västra Böle blir allt tätäare och i framtiden kommer också Mellersta och Norra Böle att byggas ut. En ny elstation är nödvändig för att kunna garantera en högklassig och leveranssäker eldistribution.

Elstationen byggs i Ilmala, i en underjordisk grotta. Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2013 och de byggnadstekniska arbetena på elstationen slutfördes i augusti 2014. Under hösten 2014 och början av 2015 installeras elstationens processanläggningar, och därefter ansluts elstationen till 20 kV distributionsnätet. Sommaren 2015 står elstationen färdig i sin helhet.

Räddningshundar tränade under jorden

Elnätet består överallt i staden av en hel del infrastruktur som är osynlig för kunderna. Elstationen i Ilmala blir den fjärde underjordiska elstationen i Helsingfors.

- På Helen Elnät Ab satsar vi mycket på säkerhetsfrågor och förbereder oss för störningssituationer. Vi tränar också våra räddningshundar med tanke på icke-önskade situationer, och vi ville ställa den underjordiska byggarbetsplatsen i Ilmala till förfogande som träningsplats för hundarna, berättar säkerhetschef Timo Uola på Helen Elnät Ab.

Se videon om hur australiska vallhunden Scifi söker människor som ”blivit instängda” på den underjordiska elstationen!