Nyhet / 9.10.2014

Bra plats för ett nytt solkraftverk?

Solenergilösningar är en viktig del av Helsingfors Energis väg mot en kolneutral framtid. Målet är att öka den inhemska produktionen av solenergi och lansera nya tjänster.

Finlands hittills största solkraftverk byggs som bäst i Södervik i Helsingfors. Panelerna i det nya kraftverket såldes slut på några dagar. På grund av det stora intresset har planeringen av nästa projekt redan startat. I vår blogg efterlyser vi nu förslag till lämpliga platser för ett nytt solkraftverk. Också i det nya solkraftverket kan kunderna köpa egna paneler. Redan nu går det att anmäla sitt intresse för nya paneler på helen.fi/aurinkovoimalat. (sidan på finska). 

Läs om solkraftverksprojektet på Twitter #aurinkovoimala och Facebook facebook.com/aurinkovoimala.

Fakta om solkraftverket i Södervik:

• Kraftverkets effekt är 338,58 kW. Ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.

• Beräknad årsproduktion 275 MWh. Energimängden motsvarar omkring 137 höghustvåors elförbrukning.

• Investeringens värde uppgår till cirka 600 000 euro. Kraftverket byggs med Miljöpennimedel. • Plats Södervik i Helsingfors, Bjälkgatan 2, taket på Helen Elnät Ab:s elstation.

• Byggnadsarbetena har inletts och kraftverket ska stå färdigt våren 2015.

Läs mer om ämnet

Solenergi