Nyhet / 30.6.2014

20 meter höga pelletssilor sätts upp vid Sundholmens kraftverk

Helsingfors Energi förbereder sig för att börja använda pellets i Sundholmens kraftverk i slutet av året. Två stora pelletssilor anlände i delar till Sundholmens hamn på söndagskvällen och monteras som bäst på kraftverkets gårdsplan.

Vardera pelletssilon rymmer 1 000 kubikmeter pellets. Silorna mäter 10 meter i diameter och har en höjd på över 20 meter. För att få in den breda transporten på kraftverksområdet blev det nödvändigt att riva porten till Sundholmens kraftverk.

Pelletssilorna levereras i fyra delar, varav de största väger cirka 35 000 kilo. Delarna lyfts på plats på silobyggnaden med en 50 meter hög lyftkran. Mitt på kraftverksområdet byggs för närvarande också en mottagningsbyggnad och transportörer som ska dosera och mata in träpelletsen i stenkolet före kolkvarnarna.

- I Sundholmens kraftverk kommer man från och med årsskiftet att blanda 5–7 procent träpellets i stenkolet. När pelletseldningen börjat kommer 5 – 7 långtradare per dygn att leverera pellets till kraftverket, berättar projektchef Teemu Nieminen.

Också vid Hanaholmens kraftverk ska ett motsvarande system för kontinuerlig pelletsinblandning byggas, men där väntar man fortfarande på de myndighetstillstånd som krävs för byggstarten. Vid Hanaholmens kraftverk har det gjorts många försökseldningar som visat att det med nuvarande anläggningar är möjligt att ersätta stenkol med träpellets i en omfattning som motsvarar 5–7 procent av pannans bränsleeffekt. Med denna inblandningsgrad är Sundholmens och Hanaholmens sammanlagda pelletsbehov cirka 100 000 ton per år. Vid Hanaholmens kraftverk har man också mätt partikel- och gasutsläppen från pelletseldning i en världsunik undersökning, samt testat olika pelletskvaliteter.

Pelletseldning är en del av utvecklingsprogrammet

Att öka användningen av biobränslen vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk är ett led i Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå och öka andelen förnybar energi till 20 procent fram till år 2020.

Helsingfors stadsfullmäktige fattar beslut om investeringarna i Helsingfors Energis utvecklingsprogram år 2015. Huvudalternativen är att öka inblandningen av pellets till 40 procent i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk eller att bygga ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö, där huvudbränslet skulle vara flis.

Billder av pelletsilo transport

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet