Nyhet / 10.6.2014

Effektiv uppföljning av energiförbrukningen

ABB och Helsingfors Energi levererar lägenhetsautomationssystem till närmare hundra nya bostadslägenheter i Fiskehamnen i Helsingfors.

Med hjälp av systemet får de boende i flervåningshusen Fregatti och Fiskari på stranden mittemot Blåbärslandet information om lägenhetens vatten- och elförbrukning nästan i realtid. Den nya styr- och rapporteringstjänsten utnyttjar intelligensen i fastigheten och är ett bekvämt sätt för husbolaget att ge alla boende i huset tillgång till fördelarna. Lösningen hjälper de boende och husbolaget att förstå vart energin tar vägen och gör det enkelt och automatiskt att använda energi effektivt.

Mätinformationen kan minska energi- och vattenförbrukningen med upp till 15 procent. Informationen kan följas i realtid även med mobila apparater.

”Mätinformationen styr de boende att spara vatten och energi. Genom att vara uppmärksam på sitt eget beteende kan man få ner sin förbrukning med upp till 15 procent”, säger divisionschef Harri Liukku på ABB. ”Energieffektivitetsbestämmelserna för byggnader skärps. Samtidigt ökar den allmänna miljömedvetenheten. Verktyg som kan ge reella energibesparingar kommer att bli allt populärare i framtiden".

ABB:s och Helsingfors Energis lösning ger möjlighet till intelligent styrning av elförbrukningen. De boende kan bland annat utnyttja timmarna då elen är förmånligare och på det sättet jämna ut elförbrukningstoppar, flytta sin förbrukning till förmånligare tidpunkter eller till exempel låta elförsäljaren göra det för deras del.

”De boende kan hålla koll på sin förbrukning och styra energianvändningen via Helsingfors Energis webbplats, men också via mobila apparater. Jag är mycket entusiastisk över att den nya tjänsten är så lättanvänd och väntar på att vi ska få göra de boendes vardag bekväm och trygg”, säger utvecklingschef Ossi Porri på Helsingfors Energi.


Fiskehamnen är Finlands första modellområde för intelligenta energisystem. ABB, Helsingfors Energi, Helen Elnät och Fingrid bedriver teknologiskt samarbete med målet att bygga upp ett område av global betydelse där den senaste energi-, informations- och kommunikationstekniken förenas.
Fiskehamnen ligger vid havsstranden alldeles intill Helsingfors stadskärna. I början av 2030-talet kommer området att erbjuda 8 000 arbetstillfällen och bostäder för cirka 20 000 helsingforsbor. Fregatti och Fiskari ska enligt planerna stå färdiga våren 2015. De uppförs av bostadsplaceringsbolaget SATO, som äger 24 000 hyresbostäder i Finlands största tillväxtcentra och i S:t Petersburg.