Nyhet / 9.3.2015

De smarta hemmen i Fiskehamnen i Helsingfors fick sina första invånare

Tack vare ny teknik kan de boende i Fiskehamnen hålla koll på vatten- och elförbrukningen i sina hem i realtid. Medvetenhet om förbrukningen ger incitament för att spara på el och vatten. Tack vare den smarta tekniken kan förbrukningen också styras till de timmar när elen är förmånligare.

I Fiskehamnen i Helsingfors fick flervåningshuset Fiskari sina första invånare i slutet av februari, i huset Fregatti sker inflyttningen i månadsskiftet mars-april. Alla de närmare hundra lägenheterna i husen har lägenhetsautomationssystem som levererats av Helen och ABB och som ger möjlighet att minska el- och vattenförbrukningen med upp till 15 procent.  Sparpotentialen baserar sig på att de boende kan hålla koll på förbrukningen i realtid via nätet, och även via mobiltelefon eller pekplatta när de inte är hemma.

År 2013 använde finländarna 21 510 gigawattimmar (GWh) el till boende, vilket är omkring en fjärdedel av den totala elförbrukningen. Varje finländare använder i medeltal 155 liter vatten per dygn.

”Via lägenhetsautomationssystemet vet de boende var och när det går åt energi och vatten. I och med detta kan de bättre se var det finns möjlighet att spara”, säger utvecklingschef Minna Näsman på Helen. Förutom möjlighet att hålla koll ger lösningen också möjlighet att styra förbrukningen. De boende kan flytta sin förbrukning till en tidpunkt när elen är förmånligare och samtidigt jämna ut förbrukningstoppar.

”Finland har satt som mål att vara kolneutralt år 2050. Inom förbättring av byggnaders energieffektivitet finns en betydande potential när det gäller att nå detta mål. Fiskehamnen visar vägen för hållbart stadsbyggande och är också den riktning vi borde sträva mot i framtiden”, säger divisionschef Harri Liukku på ABB.

Fiskehamnen är Finlands första modellområde för smarta energisystem. Helen, ABB, Helen Elnät och Fingrid bedriver teknologiskt samarbete med målet att bygga upp ett område av global betydelse där det senaste inom energi-, informations- och kommunikationsteknik förenas.

Fiskehamnen ligger vid havsstranden alldeles intill Helsingfors stadskärna. I början av 2030-talet kommer området att erbjuda 8 000 arbetstillfällen och bostäder för cirka 20 000 helsingforsbor. Fregatti och Fiskari har uppförts av bostadsplaceringsbolaget SATO, som äger 24 000 hyresbostäder i Finlands största tillväxtcentra och i S:t Petersburg.