Nyhet / 27.5.2015

Fjärrkyle- och fjärrvärmenät byggs och förnyas

Helen bygger ut fjärrkylenätet och förnyar fjärrvärmenätet på olika håll i staden under sommarens lopp.

Under sommaren 2015 pågår fjärrkylearbeten på Hummelgatan, mellan Nordenskiöldsplatsen och Messeniusgatan, på Lilla Robertsgatan samt på Georgsgatan och Skillnadsgatan.

För kunderna är fjärrkyla en bekväm, pålitlig och energieffektiv lösning. Anslutning till fjärrkyla ökar betydligt andelen förnybar energi av fastighetens energianvändning, eftersom den spillvärme – t.ex. solvärme under sommaren – som samlas upp med hjälp av fjärrkylan förädlas till fjärrvärme.

Under sommarens lopp förnyas fjärrvärmenätet på Femte linjen, Kalevagatan, Vasaskvären, Södra Hesperiagatan och Apollogatan samt på Runebergsgatan och Helsingegatan.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som arbetena kan medföra.

Se kartor över byggarbetsplatser för fjärrkyla och fjärrvärme

Läs mer om ämnet

Värme