Nyhet / 14.12.2015

Helen fortfarande etta i energibolagens kundnöjdhetsundersökning

Helen Ab:s kunder är nöjdast med sitt energibolag, framgår det av enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el.  Helen har redan i 10 års tid varit bäst av de stora energibolagen.

Inom detaljförsäljning av el har kundnöjdheten överlag förbättrats under de senaste tio åren. Enligt undersökningen anser de finländska elbolagens kunder att elbolagen håller bättre kontakt och informerar sina kunder bättre än i de övriga nordiska länderna.

I kundnöjdhetsundersökningen fick Helen 77,7 indexpoäng medan hela sektorn fick 76 poäng, Fortum 74,7 poäng och Vattenfall 74,1 poäng.

Elens ursprung är av allt större intresse för kunderna. Undersökningen visar att Helens kunder värdesätter elens ursprung, och det är viktigt för dem att kunna köpa grön el eller välja elproduktionskälla. Helens kunder kan själva välja om de vill ha el från förnybara energikällor.

Priset är viktigt för nästan en tredjedel av kunderna. Enligt undersökningen förhandlar 28 procent av de intervjuade om elpriset eller byter elbolag. De kunder som blivit kund hos sitt nuvarande elbolag via prisjämförelsetjänsten är också aningen nöjdare än genomsnittet.

För undersökningen intervjuade EPSI Rating cirka 1000 kunder som köper hushållsel från finländska elbolag. Undersökningens felmarginal är cirka +/- 2 indexpoäng.