Nyhet / 18.3.2015

Helens årsberättelse och ansvarsrapport har publicerats

Helenkoncernens årsberättelse har publicerats. Årsberättelsen beskriver år 2014, då Helsingfors Energi fortfarande var moderbolag i Helenkoncernen. Affärsverket bolagiserades vid årsskiftet och bedriver nu verksamhet i aktiebolagsform under namnet Helen Ab.

Helenkoncernens årsberättelse har publicerats

Även Helens ansvarsrapport har publicerats på en egen webbplats. Ansvarsrapporten ger information om bl.a. utvecklingsprogrammet, utsläppsutvecklingen, personalen och växelverkan med intressenter. Nyckeltalen i rapporten uppdateras en gång om året och information om projektens fortskridande uppdateras under året, vilket innebär att det alltid finns aktuell information om vår verksamhet på webbplatsen.