Nyhet / 31.3.2015

Vattenflödeavgiften för fjärrvärme stiger

Vattenflödeavgiften för fjärrvärme stiger med 2,7 % från och med 1.5.2015. Förändringen höjer helhetspriset på fjärrvärme med under en procent.

Orsaken till förändringen är sådana kostnader som inte kompenseras genom fjärrvärmeavgifternas prisbindningar. Exempel på dessa är avfallsskatten, fastighetsskatten samt försäkringar, vilka stigit från årets början.

  • Inverkar på ett typiskt småhus är 93 cent per månad.

  • För en 60m2 höghuslägenhet är prisinverka 25 cent per månad.

  • För ett husbolag med 40 lägenheter är prisinverkan cirka 12 euro per månad.

Priserna inkluderar 24 % moms.

Se alla priser