Nyhet / 10.6.2015

Solpanelerna i Stensböle har bra åtgång

Av de närmare 3 000 solpanelerna i Stensböle solkraftverk har snart en tredjedel bokats. Bokningen började för bara några dagar sedan och efterfrågan har varit stor.

I Stensböle i Helsingfors bygger Helen ett solkraftverk som blir Finlands största. De närmare 3 000 solpanelerna fyller en cirka en hektar stor yta på taket till Stensböle skidhall. Solkraftverket får en effekt på över 800 kW och årsproduktionen blir närmare 800 megawattimmar. Det motsvarar nästan 400 höghustvåors årsförbrukning.

Solpanelerna i Stensböle kan bokas mot en månadsavgift på 4,40 euro. Varje panel har en effekt på 285 watt. Värdet av elen som panelen producerar krediteras i kundens elräkning.

Genom att boka en solpanel stöder kunden förnybar energiproduktion. Alla 1 200 paneler i Helens solkraftverk i Södervik bokades på bara två dagar.

När solkraftverket står färdigt kan kunden följa produktionen på nätet via en livekamera. På nätet kan man redan nu följa panelernas produktion i Helens första – och Finlands hittills största – solkraftverk i Södervik.

Stensböle solkraftverk ökar den nätanslutna solelskapaciteten i Finland med hela en femtedel när det står färdigt. Då kommer solelen från de solpaneler Helens kunder bokat att stå för cirka 30 procent av den nätanslutna solelen i Finland, och Helen blir Finlands största solelsproducent.

Solkraftverket i Stensböle börjar byggas i slutet av sommaren och blir klart att tas i drift hösten 2015.

Fakta:

• Det nya solkraftverket ligger vid Ring I och Lahtisleden i Stensböle i Helsingfors, adress Lerduvevägen 4

• Byggnaden är Stensböle skidhall som ägs av Helsingfors stad

• Beräknad årsproduktion närmare 800 MWh

• Nominell effekt över 800 kW

• En enskild solpanels effekt 285 W

• Efter investeringen överstiger Helens solelsproduktion 1 megawatt, vilket är cirka 30 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

 aurinkovoimaa