Nyhet / 18.8.2015

Ny konst på kabelskåpen i Helsingfors

Studerande vid Helsingfors arbetarinstitut har utsmyckat kabelskåp för att uppmärksamma arbetarinstitutets 100-årsjubileum.

De unika konstverkens teman har valts efter kabelskåpens läge, bland annat har skåpet framför sidenväveriet prytts med målade sidentyger och sidenband medan skåpet i Södervik mittemot Circus Helsinki har fått ett cirkustema.

Helen Elnät och Helsingfors arbetarinstitut genomförde kabelskåpsprojektet för att uppmärksamma arbetarinstitutets 100-årsjubileum. Alla 9 konstverk finns i närheten av arbetarinstitutets olika verksamhetslokaler. Projektet samordnades av bildkonstläraren Marie-José Dings.

Helen Elnät har genomfört en rad skåputsmyckningsprojekt på olika håll i Helsingfors. I samband med gatufestivalen i Arabia har det målats konst på kabelskåp redan i några års tid. På Museigatan, Flemingsgatan och Eriksgatan kan allmänheten beundra Gatugalleriet, som gjorts av Konstnärsgillet i Helsingfors. Utställningen Bildstigar som producerats tillsammans med Stadsmuseet och består av historiska bilder omfattar sju stadsdelar. Också som läroanstaltssamarbete har en rad projekt genomförts där skolelever fått utsmycka kabelskåp i närheten av sin skola.

- Förutom att gatubilden livas upp har utsmyckningen också konstaterats ha andra positiva effekter. Det klottras mindre och klistras mindre reklamaffischer på utsmyckade skåp, säger livscykelexperten Minna Paavola. - Utsmyckningsprojekten är en del av samhällsansvaret. Genom att göra saker tillsammans skapar vi en trivsammare livsmiljö.

Helen Elnät har sammanlagt cirka 7500 kabelskåp runt om i staden. Skåpen har en viktig uppgift i eldistributionen. De distribuerar el till slutanvändarna och är alltså en länk mellan elnätet och hem, kontor och butiker. Kabelskåpen är synligt placerade och måste vara lättåtkomliga för att strömtillförseln snabbt ska kunna återställas vid strömavbrott.
Bilder på de nya utsmyckade kabelskåpen finns i bildbanken.

Fakta:
• Helen Elnät har sammanlagt cirka 7500 kabelskåp runt om i staden
• Arbetarinstitutet har utsmyckat 9 kabelskåp
Här kan du se var kabelskåpen finns
• Kabelskåpen vid Museigatan, Eriksgatan och Flemingsgatan har ett gatugalleri med temat Growth – Degrowth
• I Arabiaområdet har det målats konst på kabelskåp i samband med Gatufestivalen i Arabia

sähkökaappi