Nyhet / 1.9.2015

Ny underjordisk elstation i det växande Böle

På Ilmalatorget invigs en ny underjordisk elstation som förstärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten.

Böle är ett snabbt växande område och byggandet fortsätter även kommande år. När området byggs ut och invånarna ökar är det också nödvändigt att öka elstationskapaciteten. För att spara värdefullt stadsrum har den nya elstationen byggts i ett bergsrum drygt 30 meter under markytan. I samma tunnelsystem under Böle finns också Helen Ab:s fjärrkylelager.

- Att bygga under markytan skiljer sig lite från vanligt byggande, säger projektchef Tero Pietikäinen på Helen Elnät Ab.  – Ilmalatorgets långa men smala elstation är byggd i ett långsmalt bergsrum. Utrymmena byggdes till takhöjd i tre etapper med början längst bak i bergsrummet.

Spillvärmen från huvudtransformatorerna i Ilmalatorgets elstation utnyttjas för uppvärmning av elstationens utrymmen. Stationen har en anläggning för kompensering av jordslutningsström, vilket förbättrar leveranssäkerheten i elnätet och minimerar strömavbrotten.

Helen Elnät har sammanlagt 23 elstationer på olika håll i Helsingfors. Ilmalatorgets station är redan den fjärde som byggs under markytan. De övriga underjordiska elstationerna finns i Rödbergen, på Kampen och i Gloet. Också vid elstationerna i Mejlans och Vallgård har underjordiska utrymmen utnyttjats. Följande nya elstation byggs i Fiskehamnen och byggnadsarbetena startar våren 2016.

Fakta:

  • Bergsrummet som sprängts ut under Ilmalatorgets elstation har följande storlek: 
  • längd 132 m x bredd 15 m x höjd 13,5 m
  • Sprängningarna för bergsrummet slutfördes 2010
  • Elstationens botten ligger 32 meter under Ilmalagatan
  • Elstationens totala längd är hela 70 meter
  • I byggnadsskedet drogs sammanlagt cirka 33 kilometer kabel
  • Elstationen började byggas 2013, och den nya stationen invigs i september 2015
  • Helen Elnät har sammanlagt 23 elstationer i Helsingfors

 Sähköasema