Nyhet / 11.5.2015

Nytt solkraftverk i Stensböle i Helsingfors

I Stensböle i Helsingfors installeras närmare 3 000 solpaneler som fyller en cirka en hektar stor yta på taket till Stensböle skidhall.

Söderviks solkraftverk som Helen byggde vintern 2015 var Finlands största när det stod färdigt. Solkraftverket som nu byggs i Stensböle är mer än dubbelt så stort som kraftverket i Södervik. Stensböle solkraftverk blir också ett av de största i Norden.

Stensböle får en effekt på över 800 kW medan Söderviks effekt är 340 kW. Helens solkraftverks sammanlagda effekt är alltså klart över en megawatt.

Stensböle solkraftverks årsproduktion kommer att vara närmare 800 megawattimmar. Det motsvarar nästan fyrahundra höghustvåors årsförbrukning.

Det nya solkraftverket byggs på taket till Stensböle skidhall. Taket är ypperligt för solelsproduktion: det är stort och svagt lutande och skuggas inte av någonting. Stensböle solkraftverk blir färdigt att tas i drift hösten 2015.

- Det finns en klar efterfrågan på solkraft. Tack vare konceptet med att boka en egen panel kan vem som helst bli solelsproducent utan någon stor initialinvestering. Vi fortsätter att investera i solenergi utifrån efterfrågan. Planeringen av ett tredje kraftverk pågår redan och våra kunder bestämmer hur snart det byggs. Bokningarna och försäljningen i Stensböle inverkar alltså på vår nästa investering, säger Atte Kallio på Helen.

Helen Finlands största solelsproducent

Solpanelerna i Stensböle kan bokas mot en månadsavgift på 4,40 euro. Den egentliga försäljningen börjar senare, men redan nu kan man reservera en egen panel via nätet på adressen helen.fi/aurinkovoimala.

Den el som kundens panel producerar krediteras i elräkningen, och därför krävs det ett elavtal med Helen för att kunna boka en panel. Varje panel har en effekt på 285 watt.

Redan genom att boka en enda panel får kunden en betydande mängd el: över 11 procent av en höghustvåas årsförbrukning, dvs. cirka 230 kWh på ett år.

När Stensböle solkraftverk står färdigt ökar det den nätanslutna solelskapaciteten i Finland med hela en femtedel. Då kommer solelen från de solpaneler Helens kunder bokat att stå för cirka 30 % av den nätanslutna solelen i Finland, och Helen blir Finlands största solelsproducent.

På nätet pågår livliga diskussioner om solkraftverk. Följ och delta i diskussionerna via hashtaggen #aurinkovoimala.

Fakta:

• Det nya solkraftverket ligger vid Ring I och Lahtisleden i Stensböle i Helsingfors, adress Lerduvevägen 4

• Byggnaden är Stensböle skidhall som ägs av Helsingfors stad

• Beräknad årsproduktion närmare 800 MWh

• Nominell effekt över 800 kW

• En enskild solpanels effekt 285 W

• Efter investeringen överstiger Helens solelsproduktion 1 megawatt, vilket är cirka 30 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

 

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi