Nyhet / 15.6.2015

Nytt Solelsystem i Böle

Solpaneler ska installeras på Otavas kontorshus i Böle.

Helen levererar ett solsystem med 101 solpaneler till Otavas kontorshus i Böle. Systemets totala effekt är 28 kWp, vilket innebär att det kan täcka 4 % procent av fastighetens årsförbrukning av el. Systemet installeras som bäst och panelerna kan börja producera el inom juni månad.

- I det här objektet kommer all förnybar energi från solelsystemet att användas för fastighetens eget bruk. Då får fastighetens användare optimalt utbyte av solpanelerna och en betydande fördel i form av lägre elräkning, säger Hanna Veräjänkorva på Helen Ab.

Otavamedias fastighet vid Estersporten inhyser bl.a. kundtjänsten, tidningen Tekniikan Maailmas bil- och AV-laboratorier samt Otavakoncernens dataförvaltning. Handelsbanken har kontor i husets gatuplan. Fastigheten värms med fjärrvärme.

- Företagsansvar är en viktig faktor för Otavakoncernen. Vi vill stödja inhemska förnybara energikällor, vilket märks i att vi övergått till certifierad grön el samt investerat i ett eget solkraftverk. Solenergi är den mest praktiska förnybara energikällan i stadsmiljö, eftersom den är bullerfri och takytor som inte lämpar sig för något annat kan utnyttjas för nyttoändamål med hjälp av solpaneler, säger Wilhelm Ehrnrooth på Otava Ab.

- Vi gick igenom takytorna på våra kontorslokaler tillsammans med Helens experter och på basis av utredningarna valde vi Estersporten till det första objekt där vi samlar erfarenheter av solelsystem. Beroende på erfarenheterna kan det bli aktuellt att också installera solelsystem på andra fastigheter i koncernen.

Solel från bokad panel eller eget system

Helen har två alternativ för produktion av solel: att boka en egen panel eller installera ett helt eget solelsystem, som dimensioneras enligt kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Solelsystem kan byggas i olika storlekar, från små system för enfamiljshus till helheter bestående av hundratals eller tusentals paneler.

Helens två egna stora solkraftverk fungerar enligt bokningsprincipen: vem som helst kan bli solelsproducent genom att boka en egen panel mot en månadsavgift. Söderviks kraftverk som redan är i drift har 1 194 solpaneler medan Stensböle kraftverk som är under byggnad får 3 000 solpaneler.

Helen utnyttjar också värmen från solen genom att samla upp den till fjärrvärmenätet med hjälp av fjärrkylesystemet.

Fakta:
• Fastighet: Otava Ab:s kontorshus vid Estersporten 1, Böle
• Solelsystemets storlek 28 kWp, sammanlagt 101 paneler
• Takyta över 200 kvadratmeter
• Installationstidpunkt juni 2015
• Beräknat årsutbyte 4 % av fastighetens totala elförbrukning

Helen Ab
Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste. Vi har närmare 400 000 kunder runt om i landet, vi täcker över 90 % av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme och bygger ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Vi tar fram allt mer miljövänliga och innovativa lösningar med våra kunders bästa för ögonen. Vårt mål är att nå hundraprocentig kolneutralitet i vår energiproduktion. Vi vill erbjuda våra kunder världens bästa stadsenergi.

Otava Oy
Otavakoncernen är ett av Finlands ledande företag inom kommunikationsbranschen. Moderbolaget är Otava Ab och koncernens affärsområde Böcker (Kirjat) består av Förlagsaktiebolaget Otava, Like Kustannus Oy, Kustannusosakeyhtiö Moreeni, F-kustannus Oy och Otavas Boktryckeri Ab. Till affärsområdet Tidningar (Lehdet) hör Otavamedia Oy med dotterbolag, av vilka Ühinenud Ajakirjad AS finns i Estland. Affärsområdet Butik (Kauppa) består av Suomalainen Kirjakauppa Oy. Till koncernens Nya affärsområden (Uudet liiketoiminnot) hör NettiX Oy och Ampparit Oy. År 2014 omsatte koncernen 296,0 miljoner euro och hade cirka 1 100 anställda.