Nyhet / 14.9.2015

Söderviks solkraftverk uppfyllde förväntningarna

Solkraftverket i Södervik som togs i drift i våras och var Finlands största när det stod färdigt har uppfyllt alla förväntningar. De soliga dagarna i augusti vägde upp den mulna försommaren och kraftverket har producerat solel motsvarande 100 höghustvåors årsförbrukning.

De 1194 solpanelerna i Söderviks kraftverk började producera el i mars. Från april till augusti fick de som bokat paneler i kraftverket sammanlagt över 200 000 kWh solel, vilket motsvarar över 100 höghustvåors årsförbrukning.

Sommarvädret var exceptionellt. I augusti sken solen nästan 30 procent mer än normalt, men i april–juli cirka 10 procent mindre än normalt. Slutresultatet var att sommaren bara var ett par procent mulnare än normalt, vilket innebär att solenergiutbytet var gott.

- Redan när vi planerade solkraftverket och konceptet med paneler som kunderna kan boka gjorde vi bedömningen att prisspikarna på el och solkraftverkets produktion skulle komma att sammanfalla under soliga sommardagar. Och så gick det faktiskt, säger projektchef Atte Kallio belåtet.

- Produktionen som varierar beroende på ljusmängden var i april-augusti cirka 30 procent värdefullare jämfört med motsvarande jämna produktion.  Fördelen märks oavkortad i elräkningen för kunderna som bokat paneler, eftersom vi krediterar panelernas produktion timme för timme enligt börspriset.

Ett solkraftverk i stadsmiljö gör det möjligt att producera ren energi på den plats där energin används. Helens solkraftverk i Södervik ökade den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent. Som bäst byggs ett dubbelt större solkraftverk i Stensböle i Helsingfors. Det får närmare 3000 solpaneler,  av vilka nästan hälften redan har bokats. Kraftverket i Stensböle tas i drift under förvintern.


Följ Söderviks solkraftverks produktion i realtid helen.fi

Fakta: 

  • Söderviks solkraftverk har en effekt på över 340 kW. Per år producerar kraftverket cirka 275 megawattimmar solel, vilket motsvarar cirka 137 höghustvåors elförbrukning.
  • Söderviks solkraftverk ökade den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.
  • Södervik har 1194 solpaneler som kunderna har kunnat boka. Mot en fast månadsavgift får kunden tillgång till solelen från sin egen solpanel och elens värde krediteras i elräkningen.
  • Månadshyran för en egen panel är 4,40 e/mån.
  • En panel i Söderviks kraftverk producerar över 11 procent av en höghustvåas elförbrukning. Om de boende i tvåan är sparsamma med energi och har bokat fem paneler, kan de på årsnivå själva producera all sin hushållsel direkt från solen.
  • I Stensböle i Helsingfors byggs som bäst ett ännu större kraftverk som får närmare 3000 nya paneler som kan bokas. Panelernas sammanlagda effekt är över 850 kWp.

 Söderviks solkraftverk