Nyhet / 1.12.2016

Lemminkäinen får solenergi från Helen

Byggföretaget Lemminkäinen köper solenergi från Helen till Sumparns nya invånare genom en ny tjänstelösning.

Byggföretaget Lemminkäinen planerar som bäst en kvartershelhet bestående av fyra nya bostadsbolag med flervåningshus på Sumparn. Det första objektet på Sumparn börjar byggas sommaren 2017. Lemminkäinen säkerställer egen lokal förnybar energiproduktion för dessa byggnader genom att köpa en andel av Helens solkraftsproduktion. Den solkraftsandel som Lemminkäinen nu köpt motsvarar en solpanelsyta på omkring 160 m2, som på ett år skulle producera cirka 21 MWh. För att producera samma mängd el behövs en andel på cirka 25,2 kWp i ett större kraftverk. Solkraftsproduktionen certifieras med officiella ursprungsgarantier.

- Att förverkliga förnybar energiproduktion på det sätt vi nu kommit överens om passar ypperligt för våra objekt på Sumparn. På det här sättet försäkrar vi oss om att bostadsbolagen har en fungerande lokal energiproduktion som dessutom är kostnadseffektiv, säger direktör Timo Ruuskanen som ansvarar för Lemminkäinens bostadsbyggande i huvudstadsregionen.


- Som en del av ett större solkraftverk kan kundens, i det här fallet Lemminkäinens, solenergi produceras så totalekonomiskt som möjligt, konstaterar projektchef Atte Kallio på Helen. – I ett stort kraftverk övervakas panelernas produktion noggrant och eventuella fel repareras snabbt. Kunden behöver inte heller själv investera i att bygga eller underhålla kraftverket.


I den nya samarbetsmodellen garanteras Lemminkäinen en prickfritt fungerande solkraftverksandel i 20 år framåt, vilket gott och väl motsvarar livscykeln för ett solkraftverk i en enskild fastighet.