Nyhet / 18.9.2017

Helsingfors får Finlands första laddningsstation med tvåvägsladdning

Finlands första laddningsstation med tvåvägsladdning installeras i Södervik i Helsingfors i anslutning till Helens solkraftverk och ellager. V2G (vehicle-to-grid)-laddningsstationen ger möjlighet att inte bara ladda elbilen utan också använda den som ellager och delta i regleringen av elsystemet.

Den laddningsstation med tvåvägsladdning som installeras i Södervik är ett samarbete mellan Helen, Liikennevirta och Nissan. Motsvarande laddningsstationer finns veterligen inte i offentligt bruk någon annanstans i Europa.

- Med hjälp av V2G-laddningsstationen kan bilens batteri utnyttjas som en del av energisystemet. I framtiden är elbilarna inte längre enbart laster i nätet, utan kan fungera som en del av elnätet. Med hjälp av tvåvägsladdning skulle elbilarnas batterier kunna utnyttjas exempelvis vid störningar i elnätet eller för att förebygga störningar. I pilotobjektet i Södervik testar Helen hur V2G fungerar i praktiken, säger enhetschef Perttu Lahtinen på Helen.

- Vårt samarbetsprojekt med Helen och Virta är det första steget i riktning mot ett helintegrerat ekosystem för elbilism i Finland. Utvecklingsmöjligheterna för energihantering är bättre än någonsin när energi- och bilsektorn håller på att smälta samman, och bilismens framtid elektrifieras i snabb takt. Nissan ser elbilen som mer än bara ett transportmedel: elbilarnas batterier kan också utnyttjas som rörliga energikällor, säger Zero emission strategy manager Jarkko Ahlbom på Nissan.

- Både i energi- och trafikbranschen finns det ett växande intresse för att utnyttja elbilar som en del av energisystemet. Finland är ett av världens ledande länder när det gäller tjänster inom smarta elnät. Den tjänst vi byggt upp för Helen är en del av Virtas internationella tjänsteutbud som riktar sig till energibolag, säger affärsområdeschef Elias Pöyry på Liikennevirta.

Balans mellan produktion och förbrukning

I framtiden kan elbilsägare utnyttja bilens batteri som energilager hemma och också delta i upprätthållandet av balansen på elmarknaden, vilket kan ge dem fördelar som en del av tjänsten.

Att elbilisterna deltar i balanseringen av elnätet kommer att vara viktigt när elbilarna och å andra sidan även sol- och vindkraftverken blir allt vanligare. Det behövs alltså batterier, det vill säga ellager, av alla storlekar. Det är också nödvändigt att ha styrsystem som optimerar helheterna för att man ska kunna upprätthålla balansen mellan elproduktion och elförbrukning.

Den offentliga laddningsstationen är till en början gratis att använda

Laddningsstationen i Södervik är en del av EU-projektet mySmartLife. I projektet är just Söderviksområdet en central forsknings-, test- och produktutvecklingsplattform, eftersom där finns ett solkraftverk, ett ellager och snart också en laddningsstation med tvåvägsladdning för elbilar.

V2G-laddningsstationen i Södervik kommer att vara en offentlig laddningsstation och i testfasen är den gratis att använda. Funktionaliteten hos V2G utförs så att bilens batteri fylls oavsett om elnätet stöds eller inte. I den första fasen fungerar V2G-laddningsstationen för Nissans elbilar.

Fakta: V2G-laddningsstationen i Södervik

  • V2G = vehicle-to-grid
  • Tvåvägsladdning. Bilens batteri kan användas som ellager och kan laddas och urladdas för att upprätthålla frekvensen i elnätet.
  • Laddnings- och urladdningseffekt 10 kW
  • Passar för bilar med CHAdeMO-kontakt, i den första fasen för Nissans elbilar.
  • V2G-laddningen påverkar inte Nissans 8-åriga garanti på batterierna.
  • Laddningsstationen med tvåvägsladdning är en del av regeringens spetsprojekt för att utnyttja smarta energilager.

Projektet har fått finansiering ur Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enligt finansieringsprogram Nr 731297.

 

Visualisering av V2G-laddningsstation.

Läs mer om ämnet

Smarta lösningar