Nyhet / 23.3.2017

Finlands största pelletspanna anländer till Sundholmen

Finlands största pelletspanna anländer till Sundholmens kraftverksområde nästa vecka. De stora panndelarna lyfts på plats i den halvfärdiga pannhallen med lyftkran på måndag och de därpå följande dagarna.

Pelletspannan transporteras till Sundholmen i Helsingfors i stora block med långtradare från Åbo hamn, dit den tidigare anlände med pråm från Polen. Panndelarna lyfts av med lyftkran på Tallbergsgatan, som stängs för trafik från klockan 19 måndag 27.3.

Delarna är cirka 14 meter långa och 4–8 meter breda och lyfts på plats i den halvfärdiga pelletsvärmeanläggningen med lyftkran.

- Det första lyftet börjar på måndag kväll efter klockan 19 och det andra senare samma natt. Enligt nuvarande planer fortsätter arbetet med att lyfta de övriga stora pannblocken sent på kvällen onsdag 29.3. Lyften är emellertid beroende av vindstyrkan: om det blåser hårt görs lyften vid en senare tidpunkt, berättar projektchef Aleksi Nurmi på Helen.

Förnybar fjärrvärme

Pelletsvärmeanläggningen på Sundholmen ska stå färdig i början av 2018. Den färdiga anläggningen producerar förnybar fjärrvärme för cirka 25 000 tvårumslägenheters behov. Träpellets används för att ersätta användningen av fossila bränslen inom Helens fjärrvärmeproduktion.

När pelletsvärmeanläggningen tas i drift ökar användningen av pellets som bränsle betydligt inom Helens energiproduktion. Pellets har blandats i stenkolet på Sundholmen sedan 2014 och på Hanaholmen sedan 2015. När den nya värmeanläggningen går på full effekt mer än tredubblas de pelletsmängder Helen använder jämfört med nuläget.

Fakta om pelletsvärmeanläggningen:

• Bränsleeffekten är knappt 100 MW.
• Med full pelletseffekt är pannans verkningsgrad cirka 92 %.
• Pannan utrustas med möjlighet till ett system för kväveoxidreduktion.
• Pannan utrustas med möjlighet till recirkulation av rökgas.
• Rökgasreningen sker med slangfilter.

Schematisk skiss över pelletspannan i Sundholmens pelletsvärmeanläggning
Schematisk skiss över pelletspannan i Sundholmens pelletsvärmeanläggning