Nyhet / 10.8.2017

Helsingfors föregångare inom smarta energilösningar

Helen är med i ett EU-projekt där man testar nya lösningar för att motverka klimatförändringen i städerna. Energisparande har en central roll.

 

 

Globalt sett kommer 70 % av alla växthusgasutsläpp från städerna. Helsingfors håller tillsammans med stadsborna och företagen på att ta stora kliv mot en klimatneutral stad. Det här målet stöds av projektet mySMARTLife, där man bland annat testar en utsläppsfri eldriven robotbuss och uppmuntrar bostadsbolag i Havshagen till energieffektivisering i samband med ombyggnadsprojekt.

MySMARTLife är en del av EU:s program Horisont 2020, som går ut på att testa nya lösningar för att motverka klimatförändringen i städerna. Försöken inom projektet sparar 10–20% energi och bidrar till snabbare marknadslansering av de bästa lösningarna. Lösningarna som testats i Helsingfors kan utnyttjas i andra städer både i Finland och ute i världen.

HELSINGFORSBORNA FÅR EN ELDRIVEN ROBOTBUSS

Yrkeshögskolan Metropolia testar robotbussen med början sommaren 2017. Den intelligenta minibussen har sensorer som känner av omgivningen och beaktar andra som rör sig på vägen. Under långtidsförsöket utforskar man ny teknik som kan minska utsläppen från och kostnaderna för kollektivtrafiken samt utreder hur passagerarna förhåller sig till förarlös trafik. ”Ett motsvarande försök inom projektet SOHJOA i Hervanta i Tammerfors senaste höst blev en succé. Syftet med automatiska bussar är att erbjuda bekväm och trygg transport för alla, utan att glömma rörelsehindrade eller personer som reser med barnvagn”, säger projektchef Harri Santamala från yrkeshögskolan Metropolia. Robotbussens slutliga rutt och tidtabeller blir klara till sommaren.

SMART STYRNING AV UPPVÄRMNINGEN SPARAR PENGAR FÖR FASTIGHETERNA

I Havshagen testar man tillsammans med de boende smart styrning av värmeförbrukningen. Systemet kan anpassas till användarens individuella behov under olika tider av dygnet. Smart styrning av uppvärmningen ger också möjlighet att undersöka efterfrågeflexibilitet. Efterfrågeflexibilitet används i framtiden för att kapa förbrukningstoppar, så att man vid kallt väder inte behöver använda de allra dyraste och mest förorenande värmeverken. Invånarna i Havshagen erbjuds också rådgivning om energisparande under projektets gång.

Miljöhuset i Vik som används av Helsingfors stad och Helsingfors universitet ska bli ännu energieffektivare genom installation av fjärrstyrning av uppvärmningen. Genom fjärrstyrningen värms byggnaden efter behov både via artificiell intelligens och med hjälp av en värmekomfortmodell som utvecklats av VTT. Fastigheten är också med i efterfrågeflexibiliteten för värme och el. Dessutom undersöker man möjligheterna att öka produktionen av förnybar energi och minska årsförbrukningen till och med ner till nollnivå. Med hjälp av ett smart ellager optimeras både fastighetens och elnätets behov. Fastigheten tar ut maximal nytta av det stora solkraftverket och bergvärmebrunnarna.

SOLENERGI TILL HÖGHOLMEN OCH ENSKILDA KVARTER

Högholmens djurgård har som mål att bli klimatneutral fram till år 2025. För att nå målet måste man övergå till förnybar energi, minska energiförbrukningen och främja utsläppssnåla fortskaffningssätt.

I Fiskehamnen utreder man Smarta Fiskehamnens potential inom efterfrågeflexibilitet på el. I Södervik invid Fiskehamnen stärker man den tekniska kompetensen genom att kombinera lagring av el, produktion av solenergi och laddning av eldrivna fordon.

Projektet genomförs av Helsingfors stad, Helen Ab, Forum Virium Helsinki Oy, Yrkeshögskolan Metropolia samt Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och SME-företagen Fourdeg Oy och Salusfin Oy. Europeiska kommissionen har beviljat 18 miljoner euro i finansiering för samprojektet, som genomförs 2017–2022. Helsingfors stads budgetandel av åtgärderna är 5,6 miljoner euro. I projektet medverkar också städerna Hamburg och Nantes.

Projektet har fått finansiering ur Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enligt finansieringsprogram Nr 731297.

Auringonlasku