Nyhet / 11.5.2018

Helens solkraftverk i Södervik får ny solvägg

En ny solvägg med 84 paneler har installerats på Söderviks elstation i Helsingfors. Syftet är att testa utbytet från väggpaneler. Traditionella solkraftverk på taket ger bäst utbyte sommartid medan väggmonterade paneler effektivast tar vara på solinstrålningen vår och höst.

Helens solkraftverk i Södervik i Helsingfors kompletterades med ett nytt testkraftverk på väggen. Solväggen är direkt integrerad i elstationsbyggnaden så att den gamla tegelväggen revs och solpanelerna nu bildar den nya väggytan.

- Vi vill slå ett slag för integrerade solpanelsinstallationer. Genom det här projektet testar vi också det faktiska utbytet från väggmonterade paneler. Solpaneler på väggen är ganska sällsynta och därför grundar sig många produktionsberäkningar bara på modelleringar, säger projektchef Krista Jaatinen på Helen.

Enligt Krista Jaatinen är testmiljön intressant, eftersom förhållandena naturligtvis är desamma för Helens båda kraftverk i Södervik, bara installationssättet skiljer. Solkraftverket på elstationens tak producerar maximalt under sommaren, medan den bästa produktionsperioden för det väggmonterade kraftverket är vår och höst då solen står lägre.

– Nu i testmiljö får vi se hur stora de faktiska produktionsskillnaderna är under olika årstider. Skillnader kan förekomma särskilt vintertid när panelerna på taket är snötäckta men panelerna på väggen är snöfria, säger Jaatinen.

Väggsolpanelerna ser annorlunda ut än traditionella solpaneler: man valde enfärgade svarta monokristallina paneler som smälter bättre in i omgivningen. Samtidigt testar man hur svarta paneler fungerar.  

Solpanelernas effekt är 280 Wp/panel. Kraftverkets sammanlagda maximieffekt är 23,52 kWp och den beräknade årsproduktionen är 17 000 kWh.

Helen har fått understöd från Arbets- och näringsministeriet på grund av den nya teknik som används vid utförandet av en integrerad installation.

Nytt installationssätt

Det nya installationssättet för solpanelerna planerades i samråd med tegelelementtillverkaren och solkraftverksentreprenören.
Man lämnade kvar de gamla skenorna som tegelelementen var fästa i och fäste sedan solpanelerna i skenorna med hjälp av specialtillverkade fästanordningar. För att göra väggen vattentät använde man plåtbeslag och tätningsband.

Solenergi en viktig del av klimatneutraliteten

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen ökar andelen förnybar energi i sin egen produktion och stöder också kundernas miljövänliga val. Kunderna kan boka en egen solpanel i Helens solkraftverk i Södervik och Stensböle. Helen säljer också små och stora solkraftverk till både privatpersoner och företagskunder.

Aurinkoseinä

Fakta:

- Det första solkraftverket i Södervik fungerar enligt ett panelbokningskoncept och togs i drift 2015. 
- Den nya solpanelväggen i Södervik togs i drift i april 2018.
- Solväggens effekt är 23,52 kWp, takkraftverkets effekt är 340 kWp. 
- De här solkraftverken finns i Södervik i Helsingfors, på Helen Elnät Ab:s elstation
- Helens andra solkraftverk som fungerar enligt ett panelbokningskoncept finns i Stensböle.
- För närvarande är alla Helens paneler bokade. Som bäst utreder man var ett nytt solkraftverk skulle kunna placeras.
- I byggprojektet för solväggen medverkade konsultföretaget Soleras, systemleverantören GreenEnergy Finland Oy samt Sähköpalvelu Kipinä som svarade för installationen.

Läs mer om ämnet

Solenergi