Nyhet / 28.9.2018

Helen ordnade talko för att hjälpa den hotade havsöringen

Helen ordnade en talkoeftermiddag vid Rutiån för sin personal för att hjälpa den ytterst utrotningshotade havsöringen. Helens anställda fick konkret delta i arbetet med att iståndsätta fiskarnas förökningsområden.

Talkoolaiset työssään


Talkon ordnades på eftermiddagen den 27 september och ett tjugotal av Helens anställda var på plats. Vid evenemanget iståndsatte man öringarnas lekplats, skyddade bäckfåran mot strömningserosion och städade upp i omgivningen.

Havsöringen är klassad som lika hotad som saimenvikaren och löper stor risk att försvinna från Finlands natur.

– Det finns många sätt att underlätta för fiskarna att vandra och föröka sig och det kan göras på många nivåer. Som bäst utreder Helen hur man ska kunna möjliggöra fiskvandring i Abborfors, och staden utreder i sin tur hur man ska kunna göra Gammelstadsforsens östra gren lägre och förbättra förutsättningarna för fiskvandring upp i forsen. I havsöringstalkon handlade det i stället om att alla intresserade fick göra en konkret insats för att ge de hotade öringarna möjlighet att föröka sig i Rutiån, säger direktör Maiju Westergren på Helen.
 

Talkon fortsätter på lördag 29.9

Arbetet fortsätter på lördag 29.9, när Helsingin Perhokalastajat ry ordnar öppen talko för alla som vill hjälpa havsöringen i Rutiån i Tali.

Helsingin Perhokalastajat utför arbeten i Rutiån för att gynna havsöringen. Arbetet har redan gett resultat. De första havsöringarna som fötts i ån lekte i åns strömområden senaste höst. I år hittade man i forsarna och strömområdena i ån stora mängder yngel som kläckts efter fjolhöstens lek. Projektet genomförs i nära samarbete med Vårdföreningen för strömvatten och Helsingfors stad.

– Öringarna leker under senhösten i åarnas och bäckarnas strömområden. Öringhonan gräver en grop i gruset och lägger rommen där. Ofta deltar flera hanar i leken. Rommen ligger i gruset hela vintern och på våren kläcks en ny generation öringar, berättar Helens underhållshanteringschef Pekka Lindblad, som är engagerad i Helsingin Perhokalastajats arbete under fritiden.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag