Nyhet / 1.2.2018

Helen planerar nya biovärmeverk

Helen planerar att bygga nya biovärmeverk i Helsingfors. Planerna gäller områden i Nordsjö, Dammen och Tattarmossen. Biovärmeverken ska ersätta användning av stenkol och säkerställa att fjärrvärmen räcker till.

 

De planerade värmeverken producerar förnybar fjärrvärme och ersätter stenkol i fjärrvärmeproduktionen. Värmeverken drivs med biobränslen från hållbara källor så som pellets och skogsflis. Biovärmeverken byggs i etapper så att man kan ersätta värmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som tas ur drift 2024.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Helen investerar som bäst i förnybar och mer decentraliserad stadsenergi och biovärmeverken är en del av det omfattande investeringsprogrammet.

- Vid planeringen av stadsrummet är det bra att tänka på att mer decentraliserad värmeproduktion kräver betydligt större utrymme än centraliserad energiproduktion med fossila bränslen. Utöver dessa områden kommer vi också att behöva nya platser för energiproduktion och väntar på att staden ska anvisa oss tomter som lämpar sig för energiproduktion, säger direktör Maiju Westergren på Helen.

Vid planeringen av de nya värmeverken har man utnyttjat tomter i Nordsjö och Dammen som redan nu används för energiproduktion. För att säkerställa en störningsfri värmeproduktion behövs det också nya områden på olika håll i staden; ett alternativ är området i Tattarmossen.

Ansökningsprocesserna för miljötillstånd för värmeverken har påbörjats och för området i Tattarmossen håller miljökonsekvensbedömningen på att inledas.

Biobränslen ersätter stenkol

Helen investerar betydande belopp i förnybar energi och ersättning av stenkol. På Sundholmen färdigställdes i år en ny pelletsvärmeanläggning som provkörs som bäst. Den kan producera värme
för 25 000 tvårumslägenheter, vilket motsvarar en stad av Nyslotts storlek. Även återvinningen av spillvärme effektiviseras och utökas när den nya värmepumpsanläggningen under Esplanaden tas i drift våren 2018.

På Helen har man redan länge testat och undersökt användning av biobränslen bl.a. med olika pelletskvaliteter och till exempel skogsrester. 

Fakta:

  • Helen investerar betydande belopp i förnybar energi. Med investeringarna ersätter man användning av fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen.
  • Förutom de nya biovärmeverk som än så länge bara är på planeringsstadiet pågår bygget av en stor värmepumpsanläggning under Esplanaden. På Sundholmen provkörs redan en ny pelletsvärmeanläggning.
  • Miljötillståndsprocesserna för de planerade biovärmeverken har inletts.
  • Miljökonsekvensbedömningen för området i Tattarmossen inleds snart. 

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet