Nyhet / 31.5.2018

Värmeböljan höjer förbrukningen av kyla till rekordnivåer i Helsingfors

Försommarens högsta temperatur, 29,6 grader, uppmättes på Helsingfors-Vanda flygplats den 15 maj. Samma dag förbrukades fjärrkyla från Helen i rekordmängd.

Den ovanligt långa värmeböljan för två veckor sedan höjde förbrukningen av fjärrkyla till rekordnivåer. Om de varmaste väderprognoserna slår in kan rekordet slås redan denna vecka.

– Vi har nog kyla så det räcker, även om värmen skulle hålla i sig hela sommaren, försäkrar produktgruppschef Anssi Juvonen på Helen.

– Ju mer kyla som används, desto mer spillvärme kan vi ta tillvara. Med hjälp av fjärrkyla återvinns spillvärme från fastigheterna och förädlas till fjärrvärme. I bästa fall kan över hälften av värmebehovet i Helsingfors tillgodoses på det här sättet, tillägger Juvonen.

Över hälften av helsingforsarna saknar helt kylningsmöjlighet

Både boendekomforten, nattsömnen och arbetseffektiviteten försämras om det är för varmt i bostaden. En het bostad ses också som en hälsorisk, som ökar med stigande ålder. Uppgifterna framgår ur Helen Ab:s undersökning som utfördes av IROResearch Oy.

Av undersökningen framgick det emellertid att över hälften av helsingforsarna helt saknar kylningsmöjlighet i sitt hem.

Den vanligaste utrustningen för att kyla bostaden är en fläkt, som finns i vart tredje hushåll.

Äldre människor är sämre rustade för värmebölja än den övriga befolkningen. Nästan två tredjedelar av personerna över 65 år hade ingen kylutrustning i sin bostad.

Enligt undersökningen sover 63 procent av helsingforsarna dåligt när det är för varmt inne, 21 procent kan inte sova alls.

Likaså anser klart över hälften att det blir för varmt i deras bostad när det är värmebölja och att det då är påfrestande att vistas i bostaden. Denna åsikt förekom oftast i gruppen personer under 40 år.

Enligt undersökningen förbättras boendekomforten märkbart om det finns möjlighet att sänka temperaturen i bostaden. Personer under 40 år har klart högre kvalitetsstandard på boendet jämfört med äldre åldersklasser. Särskilt de yngre åldersklasserna vill ha möjlighet att reglera rumstemperaturen också i sommarhettan. Klimatanläggning i bilen är en självklarhet för ungdomar, och samma komfort förväntar man sig också av boendet.

Fjärrkylan som kan fås i hela Helsingfors blir allt populärare som kyllösning i hemmen. För närvarande har nästan 2000 bostäder fjärrkyla och i år ökar antalet med åtminstone 400.

I Helens undersökning utredde man hur temperaturen i bostäderna inverkar på boendekomforten. Målgruppen var 18 år fyllda helsingforsare som bor i områden där det är möjligt att få fjärrkyla. Undersökningen genomfördes av IROResearch Oy sommaren 2016.