Nyhet / 13.6.2018

Ny underjordisk värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärme

Helens underjordiska värmepumpsanläggning under Esplanadparken är nu färdig och provkörningen har inletts. De stora värmepumparna producerar både fjärrvärme och fjärrkyla. Med deras hjälp tillvaratas betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjas för värmeproduktion.

Den nya värmepumpsanläggningen ligger cirka 50 meter under Esplanadparken. I anslutning till den finns också ett jättelikt kallvattenlager som rymmer 25 miljoner liter. Tillsammans bildar de Esplanadens underjordiska kylcentral.

De två nybyggda värmepumparna som producerar värme och kyla är stora helheter med sina rörsystem.

Esplanadens värmepumpar bidrar till att ersätta fossila bränslen inom Helens energiproduktion och minskar koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år.

– Med hjälp av de nya värmepumparna tillvaratas betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjas för värmeproduktion, berättar projektchef Eero Kaartokallio på Helen.

Maanalainen lämpöpumppulaitos

Ett steg mot klimatneutralitet

Värmepumparna fungerar tillsammans med Esplanadens kallvattenlager.

– Värmepumparna höjer kallvattenlagrets effekt så att hela anläggningens kyleffekt blir 50 megawatt. För jämförelsens skull kan sägas att det motsvarar Riksdagshusets kylbehov 35 gånger om, säger Kaartokallio.

Fjärrkylesystemet i Helsingfors är det tredje största i Europa och det snabbast växande.

– Helens mål är en klimatneutral energiproduktion, och värmepumpsinvesteringen är en av åtgärderna på vägen mot målet. Samtidigt svarar värmepumparna också på Helsingfors växande behov av fjärrkyla, säger direktör Heikki Hapuli på Helen.


FAKTA

Esplanadens värmepumpsanläggning

  • Två nya värmepumpar: 2 x 11 MW värme och 2 x 7,5 MW kyla.
  • Värmelagret kan tas i bruk för produktion sommaren 2018.
  • Värmepumparna höjer Esplanadens kylcentrals kyleffekt till sammanlagt 50 megawatt (de nya värmepumparna 15 MW och det befintliga kallvattenlagret 35 MW).
  • Varje värmepumpshelhet är cirka 11 m lång, cirka 6 m bred och cirka 5 m hög.
  • Värmepumparna har levererats av Johnson Controls Finland Oy.
  • Den totala investeringen uppgår till över 10 miljoner euro.
  • Helen producerar en stor del av Helsingfors fjärrkyla i Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs, som är världens största fjärrvärme- och fjärrkyleverk.