Nyhet / 10.10.2019

Helen bygger Finlands första solkraftverk på över en megawatt på köpcentret Elos tak

Köpcentret Elo i Ylöjärvi som ägs av Sponda får i november 2019 ett av Finlands största solkraftverk på sitt tak, och det första solkraftverket vars effekt överstiger en miljon watt. Helen ansvarar för byggandet av kraftverket.

På köpcentrets tak installeras sammanlagt 3 186 solpaneler, med vars hjälp koldioxidutsläppen minskar med upp till 112 000 kilogram per år.

”Solkraftverket tillgodoser omkring en fjärdedel av Elos totala elförbrukning. Det här beskriver solenergins enorma potential i Finland. Att utnyttja solenergi är inte bara en hållbarhetshandling, utan ofta också ekonomiskt rimligt, så som i Elos fall”, säger Helens produktgruppschef Riku Kuikka.

För Sponda är solkraftverket ett konkret sätt att förbättra energieffektiviteten och öka andelen förnybar energi i den totala förbrukningen. Åtgärder som motverkar klimatförändringen är också ett sätt att svara på kundernas och övriga intressenters önskemål.

”Genom vårt agerande vill vi möta den globala klimatutmaningen och stödja målen för klimatavtalet i Paris samt EU:s klimat- och energimål. Också kommunerna och städerna, så som Ylöjärvi, har sina egna klimatmål som vi vill medverka till att uppfylla”, säger Spondas hållbarhetschef Pirkko Airaksinen.

”Solkraftverket gör köpcentret Elo till föregångare inom solkraft i Birkaland. Med hjälp av kraftverket kan vi också sänka fastighetens underhållskostnader”, säger Elos köpcenterchef Timo Matinlompolo belåtet.

”Solkraftverket förbättrar också märkbart Elos energieffektivitet. En intressant detalj är att solpanelerna minskar köpcentrets behov av kylning. När en betydande del av taket täcks av solpaneler blir taket inte varmt på samma sätt, och då blir det inte heller lika varmt i köpcentret som tidigare”, säger Helens kundrelationschef Kari Mustalahti.