Nyhet / 30.8.2019

Energiavgiften för fjärrvärme sjunker, flödesavgiften stiger

Energiavgiften för fjärrvärme för höstperioden sjunker med 7,8 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan medan flödesavgiften stiger med 6,7 % räknat från 1.10.2019. Förändringen sänker totalpriset på fjärrvärme med i medeltal 4,2 %.

Efter förändringarna motsvarar priserna fjärrvärmens kostnadsstruktur bättre. Under höstperioden 2019 påverkas totalkostnaderna för typbyggnader på följande sätt:

  • I ett typiskt småhus (0,15 m³/h) sjunker kostnaderna med 6 euro per månad.
  • I ett typiskt radhus / litet flervåningshus (0,8 m³/h) sjunker kostnaderna med 67 euro per månad.
  • I ett typiskt större flervåningshus (2,8 m³/h) sjunker kostnaderna med 285 euro per månad, vilket innebär att kostnaderna i en enskild lägenhet sjunker med cirka 3,60 euro per månad.

Energipriset på fjärrvärme för höstperioden 1.10-31.12.2019 är 63,62 e/MWh.   Priserna inkluderar 24 % moms.

* I kalkylexemplet har Finsk Energiindustri rf:s typbyggnader använts.

Mer info