Nyhet / 7.5.2019

Helen blir Olympiastadions partner – med målet att förbättra stadions energieffektivitet

Stadion-stiftelsen vill optimera Olympiastadions energieffektivitet och Helen erbjuder lösningar för förbättring av energieffektiviteten. Stadion-stiftelsen och Helen har undertecknat ett samarbetsavtal om energi- och marknadsföringssamarbete.

Finlands största evenemangsarena, Helsingfors Olympiastadion, förbereder sig för att slå upp dörrarna 2020. I samband med ombyggnaden totalförnyas installationstekniken på stadion och nya miljö- och energivänliga lösningar tas i bruk.

Olympiastadion värms med fjärrvärme från Helen och kyls med fjärrkyla, med vars hjälp spillvärmen recirkuleras till fjärrvärmenätet. Uppvärmningen av stadions gräsmatta ändras i samband med ombyggnaden och kommer i fortsättningen att skötas med fjärrvärme i stället för el.

Som ett led i samarbetet planeras ett solkraftverk på Olympiastadions tak. Panelerna i kraftverket kan bokas via Helen. I samband med ombyggnaden levererar Helen också laddstationer för elbilar till stadion. Laddstationerna stöder hållbar utveckling inom Olympiastadions och Helens samhällsansvar, med målet att bekämpa klimatförändringen och främja miljöanpassad bilism.

”Det är fint att få vara med och möjliggöra ett nytt tidevarv för Olympiastadion. Med de lösningar vi levererar, så som solkraftverket, laddstationerna för elbilar, fjärrvärmen och fjärrkylan, kan vi främja stadions hållbarhetsmål”, säger Helens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Sohvi Salmelin.

”Vi är glada att Helen är med under Olympiastadions nya tidevarv. Syftet med samarbetet är att optimera stadions energieffektivitet. I fråga om marknadsföringspartnerskapet har Helen marknadsföringsmässig ensamrätt i sin bransch att använda stadions varumärke, symboler och rättigheter”, säger Olympiastadions marknadsförings- och kommunikationsdirektör Marju Paju.

Havainnekuva tulevaisuuden Stadionista

Läs mer om ämnet

Företag